pracownicy

Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr hab. n. farm. Sroka Zbigniew
adiunkt
tel. +48 71 78 40 218 (sekr., fax), -221, e-mail
przedmiot badań
 • aktywność przeciwutleniająca i przeciwwolnorodnikowa polifenoli i wyciągów roślinnych
 • zastosowanie wyciagów roślinnych we wspomagajacym leczeniu weterynaryjnym
 • badanie właściwosci przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych wyciągów roślinnych
 • wpływ zwiazków saponinowych na aktywność enzymów trzustkowych
staże i praktyki
 • z zakresu ochronnego wpływu wyciągów roślinnych na hodowle zmutowanych drożdży poddawanych działaniu światła - IBB PAN w Warszawie
 • z zakresu ochronnego wpływu wyciągów roślinnych na hodowle drożdży poddawanych działaniu jonów Fe2+ - AR w Lublinie, filia w Zamościu
 • Zakład Chorób Ptaków UWM w Olsztynie
 • Zakład Chorób Ptaków AR w Lublinie
dydaktyka
 • ćwiczenia z zakresu farmakognozji (III rok farmacji)
 • prowadzenie i promocja prac magisterskich (V rok farmacji)
 • fakultet - Fitoterapia (IV rok farmacji)

 • prowadzenie i promocja prac licencjackich (III rok dietetyki 1st)
 • prowadzenie i promocja prac magisterskich (I-II rok dietetyki 2st)

 • prowadzenie i promocja prac doktorskich (1 praca obroniona)

 • opiekun SKN Peregrinus
inne informacje
 • 2008-2015 - kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji UMW
 • 2007 - ogłoszenie rozprawy habilitacyjnej
  Aktywność przeciwutleniająca i przeciwwolnorodnikowa wyciągów roślinnych oraz związków fenolowych pochodzących z roślin
 • 1994 - data zatrudnienia w UMW
 • 1993 - dyplom doktora nauk chemicznych
  Zastosowanie modułów zawierających membrany polimerowe w kształcie włókien kapilarnych (hollow fiber) do immobilizacji lipazy z Rhizopus sp.
  (promotor: Mastalerz Przemysław)
publikacje
prace doświadczalne
 • Dudra Anna, Strugała Paulina, Pyrkosz-Biardzka Katarzyna, Sroka Zbigniew, Gabrielska Janina
  A study on biological activity of the polyphenol fraction from fruits of Rosa rugosa Thunb.
  Journal of Food Biochemistry 2016; 40(4): 411-419
 • Antiradical and antimicrobial activity of phenolic fractions obtained from honeys
  Mażol Irena, Sroka Zbigniew, Sowa Alina, Ostrowska Anna, Dryś Andrzej, Gamian Andrzej
  Acta Poloniae Pharmaceutica 2016; 73(2): 379-388
 • Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Hładyszowski Jerzy
  The antiradical activity of some selected flavones and flavonols. Experimental and quantum mechanical study
  Journal of Molecular Modeling 2015; 21(12): 307
 • Strugała Paulina, Dudra Anna, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Wojnicz Dorota, Cisowska Agnieszka, Walkowski Stefan, Sroka Zbigniew, Gabrielska Janina, Hendrich Andrzej
  Biological activity of the methanol and water extracts of the fruits of anthocyanin-rich plants grown in south-west Poland
  Natural Product Communications 2015; 10(3): 467-474
 • Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Janicki Kamil, Franiczek Roman, Krzyżanowska Barbara, Dryś Andrzej
  Antimicrobial and antiradical activity of extracts obtained from leaves of three species of the genus Pyrus
  Microbial Drug Resistance 2014; 20(4): 337-343
 • Mażol Irena, Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Pawlik Katarzyna, Marcol Joanna, Franiczek Roman, Dryś Andrzej
  Pollen diversity, antiradical and antibacterial activity and phenolic contents of some Polish honeys
  Current Nutrition & Food Science 2014; 10(2): 150-155
 • Kuś Piotr, Congiu Francesca, Teper Dariusz, Sroka Zbigniew, Jerković Igor, Tuberoso Carlo
  Antioxidant activity, color characteristics, total phenol content and general HPLC fingerprints of six Polish unifloral honey types
  LWT - Food Science and Technology 2014; 55(1): 124-130
 • Biskup Izabela, Golonka Iwona, Gamian Andrzej, Sroka Zbigniew
  Antioxidant activity of selected phenols estimated by ABTS and FRAP methods
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2013; 67: 958-963
 • Kasprzyk Aleksandra, Żbikowska Beata, Sroka Zbigniew, Gamian Andrzej
  The antiradical activity of some plant raw materials and extracts obtained from these raw materials
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2012; 66: 146-152
 • Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Gabrielska Janina, Bąkowska-Barczak Anna, Włoch Aleksandra, Dudra Anna, Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata
  Antioxidant properties of polyphenolic extracts from chokeberry, blackcurrant, blackberry, and raspberry fruits
  Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio DDD: Pharmacia 2011; 24(3): 183-188
 • Wojciechowski Damian, Sroka Zbigniew, Gamian Andrzej
  Investigation of antiradical potential of different kinds of teas and extracts from these teas using antiradical activity units (TAU)
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2011; 65: 796-803
 • Wojtasik Sylwia, Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Dryś Andrzej
  The measurement of antiradical activity of some plant raw materials and extracts with use of TAU734 (Total Antiradical Unit)
  Herba Polonica 2011; 57(4): 16-24
 • Sroka Zbigniew, Bełz Justyna
  Antioxidant activity of hydrolyzed and non-hydrolyzed extracts of the inflorescence of linden (Tiliae inflorescentia)
  Advances of Clinical and Experimental Medicine 2009; 18(4): 329-335
 • Sroka Zbigniew, Franiczek Roman
  Antiradical and antimicrobial activity of extracts obtained from plant raw materials
  Advances of Clinical and Experimental Medicine 2008; 17(3): 275-283
 • Sroka Zbigniew
  The screening analysis of antiradical activity of some plant extracts
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2006; 60: 563-570
 • Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
  The anti-ROS activity of various plant extracts
  Advances of Clinical and Experimental Medicine 2005; 14(3): 423-433
 • Sroka Zbigniew, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
  Antiradical and anti-H2O2 properties of polyphenolic compounds from an aqueous peppermint extract
  Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60c(11-12): 826-832
 • Sroka Zbigniew, Kuta Iwona, Cisowski Wojciech, Dryś Andrzej
  Antiradical activity of hydrolyzed and non-hydrolyzed extracts from Helichrysi inflorescentia and its phenolic contents
  Zeitschrift für Naturforschung 2004; 59c(5-6): 363-367
 • Gabrielska J., Soczyńska-Kordala M., Przestalski S., Sroka Zbigniew
  Flawonoidy jako ochrona błon przed działaniem organocyny
  V Konferencja Flawonoidy i ich zastosowanie, Rzeszów 2004; s. 330-339
 • Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
  Hydrogen peroxide scavenging, antioxidant and anti-radical activity of some phenolic acids
  Food and Chemical Toxicology 2003; 41(6): 753-758
 • Sroka Zbigniew, Żukowski Paweł, Cisowski Wojciech
  Badanie aktywności przeciwutleniającej wyciągów uzyskanych z liści buka (Fagi folium) i z ziela dziurawca (Hyperici herba)
  Advances of Clinical and Experimental Medicine 2003; 12(3): 273-280
 • Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech, Seredyńska Magdalena, Łuczkiewicz Maria
  Phenolic extracts from meadowsweet and hawthorn flowers have antioxidative properties
  Zeitschrift für Naturforschung 2001; 56c(9-10): 739-744
 • Sroka Zbigniew, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Łuczkiewicz Maria
  Investigation into the anti-radical activity of extracts obtained from Uncaria tomentosa (Willd.) DC
  Herba Polonica 2001; 47(3): 218-224
 • Sroka Zbigniew, Gola M., Rządkowska-Bodalska Halina
  Antioxidative activity of Uvae ursi folium, Tiliae inflorescentia and Coffeae semen water extracts
  Herba Polonica 2000; 46(1): 24-29
 • Sroka Zbigniew, Jurzysta Marian, Tylcz Joanna, Rządkowska-Bodalska Halina
  Stimulation of pancreatic lipase activity by saponins isolated from Medicago sativa L.
  Zeitschrift für Naturforschung 1997; 52c(3-4): 235-239
 • Żbikowska Beata, Sroka Zbigniew, Rządkowska-Bodalska Halina, Wiśnicka R.
  Antioxidative properties of methanolic extracts from some Euonymus (Evonymus) L. species
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1996; 44: 21-28
 • Sroka Zbigniew, Rządkowska-Bodalska Halina, Mażol Irena
  Antioxidative effect of extracts from Erodium cicutarium L.
  Zeitschrift für Naturforschung 1994; 49c(11-12): 881-884
 • Sroka Zbigniew
  The activity of lipase from Rhizopus sp. in native form and after immobilization on hollow-fiber membranes
  Journal of Membrane Science 1994; 97: 209-214
 • Rucka M., Sroka Zbigniew
  Hollow fiber as a tool for enzyme and cell immobilization
  Acta Biotechnologica 1989; 9: 495-500
 • Maliszewska I., Sroka Zbigniew
  The effect of culture condition on proteolytic productivity of lipolytic microorganisms
  Acta Biotechnologica 1989; 9: 49-54

monografie, opracowania, publikacje poglądowe
 • Sroka Zbigniew
  Antioxidative and antiradical properties of plant phenolics
  Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60c(11-12): 833-843
 • Sroka Zbigniew, Gamian Andrzej, Cisowski Wojciech
  Niskocząsteczkowe związki przeciwutleniające pochodzenia naturalnego
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2005; 59: 34-41

patenty i zgłoszenia patentowe
 • Sroka Zbigniew, Kolasa Agnieszka, Koncicki Andrzej, Franiczek Roman, Słupski Marcin
  Środki farmaceutyczne zwiększające odporność na infekcje oraz stres u ptaków
  WUP 2014.02.28, PL 216035 (B1)
  BUP 2007.10.29, PL 379577 (A1)
  Zgłoszenie 2006.04.28
 • Sroka Zbigniew, Kolasa Agnieszka
  Środki farmaceutyczne do pomocniczego leczenia chorób infekcyjnych u ptaków
  WUP 2011.04.29, PL 208366 (B1)
  BUP 2007.03.05, PL 376876 (A1)
  Zgłoszenie 2005.09.02
 • Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
  Sposób wytwarzania tłuszczów spożywczych odpornych na utlenianie
  WUP 2005.10.31, PL 189944 (B1)
  BUP 2001.06.04, PL 336731 (A1)
  Zgłoszenie 1999.11.24
 • Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
  Sposób badania skuteczności przeciwutleniaczy
  WUP 2005.12.30, PL 190416 (B1)
  BUP 2000.11.20, PL 333148 (A1)
  Zgłoszenie 1999.05.13
 • Sztajer Helena, Sroka Zbigniew
  Sposób wytwarzania proteazy
  WUP 1992.08.31, PL 158148 (B1)
  BUP 1990.04.30, PL 275453 (A1)
  Zgłoszenie 1988.10.22
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl