pracownicy

Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr hab. n. farm. Fecka Izabela
kierownik katedry
tel. +48 71 78 40 218 (sekr., fax), -225, e-mail
przedmiot badań
 • wyodrębnianie oraz oznaczenie zawartości związków z grupy wielofenoli roślinnych (glikozydy fenolowe, flawonoidy, garbniki)
 • poszukiwanie nowych substancji z wymienionych grup
 • standaryzacja surowców leczniczych
staże i praktyki
 • z zakresu wynalazczości - Centrum Innowacji i Transferu Technologii, AM we Wrocławiu
 • z zakresu CE (elektroforezy kapilarnej) - Zakład Fizyki Chemicznej, UMCS w Lublinie
 • z zakresu SPE (ekstrakcji do fazy stałej) - Katedra i Zakład Farmakognozji, AM w Lublinie
dydaktyka
 • wykłady i ćwiczenia z zakresu farmakonozji (III rok farmacji)
 • wykłady z zakresu leków pochodzenia naturalnego (IV rok farmacji)
 • prowadzenie i promocja prac magisterskich (V rok farmacji)
 • fakultet - Prozdrowotne właściwości żywności roślinnej (IV rok farmacji)
 • fakultet - Współczesna Fitoterapia (IV-V rok farmacji)

 • wykłady z zakresu związków biologicznie czynnych w żywności (I rok dietetyki 1st)
 • prowadzenie i promocja prac licencjackich (III rok dietetyki 1st)
 • prowadzenie i promocja prac magisterskich (I-II rok dietetyki 2st)
 • wykłady z zakresu fitoterapii (II rok dietetyki 2st)

 • prowadzenie prac doktorskich

 • wykłady w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
inne informacje
 • od 2016 - Prodziekan d/s nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UMW
 • od 2015 - kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji UMW
 • 2012-2016 - Prodziekan d/s studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UMW
 • 2010 - ogłoszenie rozprawy habilitacyjnej
  Związki wielofenolowe w wybranych farmakopealnych substancjach roślinnych z rodzin Lamiaceae i Rosaceae
 • 2000 - dyplom doktora nauk farmaceutycznych
  Badanie frakcji polifenolowej wybranych gatunków rodzaju Erodium
  (promotor: Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina)
 • 1993 - data zatrudnienia w UMW
 • 1993 - dyplom magistra farmacji
  Chromatograficzna analiza ziela Scabiosa chroleuca, Succisa pratensis, Knautia arvensis w zakresie polifenoli
  (promotor: Rządkowska-Bodalska Halina, opiekun: Kowalczyk Adam)
publikacje
prace doświadczalne
 • Kucharska Alicja, Fecka Izabela
  Identification of iridoids in edible honeysuckle berries (Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.) by UPLC-ESI-qTOF-MS/MS
  Molecules 2016; 21(9): 1157
 • Mizgier Paulina, Kucharska Alicja, Sókoł-Łętowska Anna, Kolniak-Ostek Joanna, Kidoń Marcin, Fecka Izabela
  Characterization of phenolic compounds and antioxidant and anti-inflammatory properties of red cabbage and purple carrot extracts
  Journal of Functional Foods 2016; 21(1): 133-146
 • Fecka Izabela, Kucharska Alicja, Kowalczyk Adam
  Quantification of tannins and related polyphenols in commercial products of tormentil (Potentilla tormentilla)
  Phytochemical Analysis 2015; 26(5): 353-366
 • Kolniak-Ostek Joanna, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Fecka Izabela
  Characterization of phenolic compounds of thorny and thornless blackberries
  Journal of Agricultural and Food Chemistry 2015; 63(11): 3012-3021
 • Krauze-Baranowska Mirosława, Majdan Magdalena, Hałasa Rafał, Głód Daniel, Kula Marta, Fecka Izabela, Orzeł Agnieszka
  The antimicrobial activity of fruits from some cultivar varieties of Rubus idaeus and Rubus occidentalis
  Food and Function 2014; 5(10): 2536-2541
 • Berdowska Izabela, Zieliński Bogdan, Fecka Izabela, Kulbacka Julita, Saczko Jolanta, Gamian Andrzej
  Cytotoxic impact of phenolics from Lamiaceae species on human breast cancer cells
  Food Chemistry 2013; 141(2): 1313-1321
 • Kowalczyk Adam, Biskup Izabela, Fecka Izabela
  Total phenolic content and antioxidative properties of commercial tinctures obtained from some Lamiaceae plants
  Natural Product Communications 2012; 7(12): 1631-1634
 • Sparzak Barbara, Merino-Arévalo Maria, Vander Heyden Yvan, Krauze-Baranowska Mirosława, Majdan Magdalena, Fecka Izabela, Głód Daniel, Bączek Tomasz
  HPLC analysis of polyphenols in the fruits of Rubus idaeus L. (Rosaceae)
  Natural Product Research 2010; 24(19): 1811-1822
 • Fecka Izabela
  Development of chromatographic methods for determination of agrimoniin and related polyphenols in pharmaceutical products
  Journal of the Association of Official Analytical Chemists International 2009; 92(2): 410-418
 • Fecka Izabela
  Qualitative and quantitative determination of hydrolysable tannins and other polyphenols in herbal products from meadowsweet and dog rose
  Phytochemical Analysis 2009; 20(3): 177-190
 • Fecka Izabela, Turek Sebastian
  Determination of polyphenolic compounds in commercial herbal drugs and spices from Lamiaceae: thyme, wild thyme and sweet marjoram by chromatographic techniques
  Food Chemistry 2008; 108(3): 1039-1053
 • Fecka Izabela, Turek Sebastian
  Determination of water-soluble polyphenolic compounds in commercial herbal teas from Lamiaceae: peppermint, melissa, and sage
  Journal of Agriculture and Food Chemistry 2007; 55(26): 10908-10917
 • Berdowska Izabela, Marcinkowska Anna, Zieliński Bogdan, Fecka Izabela, Banaś Teresa
  The effect of selected herb extracts on superoxide dismutase activity in jurkat cells
  Advances of Clinical and Experimental Medicine 2007; 16(3): 361-364
 • Fecka Izabela, Raj Danuta, Krauze-Baranowska Mirosława
  Qualitative determination of four water-soluble compounds in herbal drugs from Lamiaceae using different chromatographic techniques
  Chromatographia 2007; 66(1-2): 87-93
 • Frąckowiak Teresa, Bączek Tomasz, Kaliszan Roman, Żbikowska Beata, Gleńsk Michał, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
  Binding of an oxindole alkaloid from Uncaria tomentosa to amyloid protein (Aβ1-40)
  Zeitschrift für Naturforschung 2006; 61c(11-12): 821-826
 • Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
  Tannins and flavonoids from the Erodium cicutarium herb
  Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60b(5): 555-560
 • Marcinkowska Anna, Berdowska Izabela, Zieliński Bogdan, Drąg-Zalesińska Małgorzata, Wysocka Teresa, Fecka Izabela, Banaś Teresa
  The effect of selected herbs extracts on viability of jurkat cells
  Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal 2005; 77(2): 128
 • Sroka Zbigniew, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
  Antiradical and anti-H2O2 properties of polyphenolic compounds from an aqueous peppermint extract
  Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60c(11-12): 826-832
 • Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Cisowski Wojciech
  Optimization of the separation of flavonoid glycosides and rosmarinic acid from Mentha piperita on HPTLC plates
  Journal of Planar Chromatography 2004; 17(1): 22-25
 • Łukaszewicz Marcin, Matysiak-Kata Iwona, Skała Jacek, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Szopa Jan
  Antioxidant capacity manipulation in transgenic potato tuber by changes in phenolic compounds content
  Journal of Agriciculture and Food Chemistry 2004; 52(6): 1526-1533
 • Zieliński Bogdan, Berdowska Izabela, Seweryn Ewa, Ceremuga Ireneusz, Saczko Jolanta, Fecka Izabela, Banaś Teresa
  Effect of flavonoid glycosides on angiotensin II induced changes in redox status in PC12 cells
  Advances of Clinical and Experimental Medicine 2004; 13(6): 891-895
 • Kowalczyk Adam, Dąbrowska Janina, Mardarowicz Marek, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
  Comparative analysis of the composition of the volatile oils of two forms of Achillea crithmifolia W. et. K. - diploid and tetraploid
  Zeitschrift für Naturforschung 2003; 58c(1-2): 146-147
 • Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
  TLC determination of tannis and flavonoids in extracts from some Erodium species using chemically modified stationary phases
  Journal of Planar Chromatography 2002, 15(6): 429-432
 • Fecka Izabela, Mazur Anita, Cisowski Wojciech
  Kwas rozmarynowy, ważny składnik terapeutyczny niektórych surowców roślinnych
  Postępy Fitoterapii 2002; 8(1-2): 20-25
 • Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Łuczkiewicz Maria
  Determination of catechin and epicatechin in an extract from Uncaria tomentosa bark by TLC with chemically modified stationary phases
  Journal of Planar Chromatography 2001; 14(6): 405-408
 • Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Cisowski Wojciech
  Phenolic acids and depsides from some species of the Erodium genera
  Zeitschrift für Naturforschung 2001; 56c(11-12): 943-950
 • Sroka Zbigniew, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Łuczkiewicz Maria
  Investigation into the anti-radical activity of extracts obtained from Uncaria tomentosa willd DC
  Herba Polonica 2001; 47(3): 218-224
 • Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
  Multiple gradient development TLC in analysis of complex phenolic acids from Lycopus europaeus L.
  Chromatographia 1999; 49(5-6): 256-260
 • Fecka Izabela, Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara
  Analiza fitochemiczna i ocena immunotropowej aktywności frakcji polifenolowej z ziela iglicy pospolitej (Erodium cicutarium (L.) L'Herit)
  Herba Polonica 1997; 43(3): 214-221

monografie, opracowania, publikacje poglądowe
 • Biskup Izabela, Mizerska Anna, Fecka Izabela
  Alkilofenole pochodzenia naturalnego - właściwości i perspektywy wykorzystania ich w lecznictwie
  Postępy Fitoterapii 2015; 16(1): 37-44
 • Cisowski Wojciech, Fecka Izabela
  Konkret i absolut jaœminowy
  Postępy Fitoterapii 2012; 13(4): 230-238
 • Cisowski Wojciech, Fecka Izabela, Gleńsk Michał
  Znaczenie bioflawonoidów w zapobieganiu niektórym schorzeniom cywilizacyjnym
  Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2005; 10: 9-15

tłumaczenia, redakcje
 • Schilcher H., Dorsch W.
  Ziołolecznictwo w pediatrii : podręcznik dla lekarzy i farmaceutów
  (redakcja naukowa : Fecka Izabela)
  MedPharm Polska, Wrocław 2009
 • van Wyk Ben-Erik, Wink Michael
  Rośliny lecznicze świata. Ilustrowany przewodnik naukowy po najważniejszych roślinach leczniczych świata i ich wykorzystaniu
  (tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja naukowa; praca zbiorowa:
  Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Gleńsk Michał, Raj Danuta, Turek Sebastian, Włodarczyk Maciej)
  MedPharm Polska, Wrocław 2008
 • Pahlow Mannfried
  Herbaty ziołowe. Moje najlepsze recepty
  (redakcja naukowa: Fecka Izabela)
  MedPharm Polska, Wrocław 2006
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl