pracownicy

Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. farm. inż. biotech. Biskup Izabela
asystent
tel. +48 71 78 40 224, e-mail
przedmiot badań
 • aktywność biologiczna polifenoli
staże i praktyki
 • z zakresu badania aktywności przeciwpróchniczej, Zakład Mikrobiologii Przemysłowej UMCS, Lublin
 • z zakresu chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem mas, Katedra i Zakład Farmakognozji GUMED, Gdańsk
 • z zakresu badania aktywności przeciwutleniającej metodą fluorescencyjną, Zakład Chemii Fizycznej WUM, Warszawa
 • z zakresu badania aktywności przeciwutleniającej metodami spektrofotometrycznymi, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
 • z zakresu izolacji i badania funkcji granulocytów z krwi obwodowej, Centrum Biologii Molekularnej PAN, Łódź
 • z zakresu badania ekspresji genów, IIiTD PAN, Wrocław
 • z zakresu optymalizacji produkcji wektorów wirusowych, Eufets AG, Idar-Oberstein, Niemcy
dydaktyka
 • ćwiczenia z zakresu farmakognozji (III rok farmacji)
 • opieka nad magistrantami (V rok farmacji)

 • prowadzenie i promocja prac licencjackich (III rok dietetyki 1st)
 • ćwiczenia z zakresu fitoterapii (II rok dietetyki 2st)

 • wykłady w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
inne informacje
 • 2016 - dyplom doktora nauk farmaceutycznych
  Badania kliniczno-kontrolne związku pomiędzy poziomem alkilorezorcynoli a rozwojem cukrzycy typu 2 oraz wstępna ocena cytotoksyczności in vitro alkilorezorcynoli izolowanych z otrąb zbożowych
  (promotor: Fecka Izabela)
 • 2009 - data zatrudnienia w UMW
 • 2008 - dyplom magistra inżyniera biotechnologii
  Badanie wpływu fosfodiesteraz cyklicznych nukleotydów na ekspresję cytokin prozapalnych w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej
  (promotor: prof. Gorczyca Wojciech Andrzej)
publikacje
prace doświadczalne
 • Biskup Izabela, Zaczyńska Ewa, Krauze-Baranowska Mirosława, Fecka Izabela
  Evaluation of cytotoxicity of 5-n-alkylresorcinol homologs and fraction on mouse fibroblast cell line L929
  European Food Research and Technology 2016; doi:10.1007/s00217-016-2827-5

 • Biskup Izabela, Kyro Cecilie, Olsen Anja, Tjonneland Anne, Marklund Matti, van Dam Rob, Overvad Kim, Lindahl Bernt, Johansson Ingegerd, Landberg Rikard
  Plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole-grain wheat and rye intake, and risk of type 2 diabetes in Scandinavian men and women
  The American Journal of Clinical Nutrition 2016; 104(1): 88-96
 • Gleńsk Michał, Gajda Beata, Franiczek Roman, Krzyżanowska Barbara, Biskup Izabela, Włodarczyk Maciej
  In vitro evaluation of the antioxidant and antimicrobial activity of DIMBOA [2,4-dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one]
  Natural Product Research 2016; 30(11): 1305-1308
 • Karamać Magdalena, Biskup Izabela, Kulczyk Anna
  Fractionation of buckwheat seed phenolics and analysis of their antioxidant activity
  Polish Journal of Food & Nutrition Sciences 2015; 65(4): 243-250
 • Kowalczyk Adam, Ruszkiewicz Marzena, Biskup Izabela
  Total phenolic content and antioxidant capacity of polish apple ciders
  Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 77(5): 637-640
 • Biskup Izabela, Golonka Iwona, Gamian Andrzej, Sroka Zbigniew
  Antioxidant activity of selected phenols estimated by ABTS and FRAP methods
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2013; 67: 958-963
 • Kowalczyk Adam, Biskup Izabela, Fecka Izabela
  Total phenolic content and antioxidative properties of commercial tinctures obtained from some Lamiaceae plants
  Natural Product Communications 2012; 7(12): 1631-1634

monografie, opracowania, publikacje poglądowe
 • Biskup Izabela, Mizerska Anna, Fecka Izabela
  Alkilofenole pochodzenia naturalnego - właściwości i perspektywy wykorzystania ich w lecznictwie
  Postępy Fitoterapii 2015; 16(1): 37-44

© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl