prace magisterskie

wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

wszystkie 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-... aktualne

1990-1999
1998 / 99
Ausobska J., CW
Badanie fenolokwasów w niektórych surowcach farmakopealnych metodą HPLC

Sawicka U., CW, SZ
Analiza alkaloidów sporyszu (Secale cornutum) metodą TLC

Seredyńska-Ciosek M., CW
Badanie składu frakcji fenolowej Inflorescentia Crataegi i Flos Ulmariae

Surma A., CW
Saponiny triterpenowe w zielu Platycodon grandiflorum
1997 / 98
Sekula M., CW
Analiza fitochemiczna ziela karbieńca pospolitego (Lycopus europaeus)

Sudoł M., CW
Badanie właściwości przeciwutleniających wybranych polifenoli roślinnych

Wolna K., CW
Utlenianie utwardzonych tłuszczów roślinnych w obecności wybranych polifenoli roślinnych
1996 / 97
Duchińska M., RBH, SZ
Badania właściwości biologicznych ziela pieciornika gęsiego (Potentilla anserina)

Rosiak I., RBH
Wstępna analiza frakcji polifenolowej z ziela Achillea ageratum (Asteraceae)

Szafrańska A., RBH
Saponiny triterpenowe - chemizm i właściwości biologiczne

Wycisło E., RBH
Analiza frakcji fenolowej (związków flawonoidowych i fenolokwasów) w zielu szanty zwyczajnej (Marrubium vulgare)
1995 / 96
Banaś M., RBH
Saponiny triterpenowe lepnicy rozdętej (Silene vulgaris)

Pedrisz S., RBH
Analiza frakcji polifenolowych z ziela: Dipsacus sylvestris i Succisella inflexa

Smolińska L., RBH
Analiza frakcji polifenolowej z liści Euonymus (Evonymus) americanus

Tylcz J., RBH, SZ
Wpływ saponin wyizolowanych z lucerny siewnej (Medicago sativa) na aktywność enzymów zawartych w preparacie Neopancreatinum
1994 / 95
Grabińska E., RBH
Analiza frakcji polifenolowej wyciągu wodnego z ziela Erodium cicutarium

Grabiński M., RBH
Badanie grupy surowców roślinnych na obecność saponin triterpenowych

Jabłońska M., RBH
Badanie właściwości antyoksydacyjnych wyciągów wodnych z wybranych surowców roślinnych

Książek M., RBH
Badanie aktywności antyoksydacyjnej wyciągów wodnych z wybranych surowców roślinnych

Kulak I., RBH
Analiza frakcji polifenolowych z krajowego gatunku Scabiosa ochroleuca (Dipsacaceae)

Sikora A., RBH
Wstępna analiza fitochemiczna fenolokwasów z liści Euonymus (Evonymus) latifolius oraz Euonymus (Evonymus) maackii
1993 / 94
Dołyk A., RBH
Substancje naturalne o działaniu adaptogennym

Hekpazo F., [RBH]
Poszukiwanie frakcji biologicznie aktywnej w Erodium cicutarium

Janiak M., [RBH]
Wstępna analiza wyciągu metanolowego z korzenia ostrożenia warzywnego (Cirsium oleraceum)

Jazy A., [RBH]
Wstępna analiza fitochemiczna ziela fagonii indyjskiej (Fagonia indica, Zygophyllaceae)

Kalińska A., [OSW]
Analiza frakcji polifenolowej z liści Euonymus (Evonymus) americana, Euonymus (Evonymus) sieboldiana i Euonymus (Evonymus) sacrosancta

Kolbuszewska (Kajzer) A., RBH
Roślinne polisacharydy o działaniu przeciwnowotworowym

Kowalik (Bortniak) R., [RBH]
Analiza chromatograficzna frakcji butanolowej ekstraktu metanolowego ze znamion kukurydzy zwyczajnej (Zea mays)
1992 / 93
Fecka I., RBH
Analiza frakcji flawonoidowej z ziela Knautia arvensis, Succisa pratensis i Scabiosa ochroleuca

Gomułkiewicz A., OSW
Badanie wyciągu wodnego ze słomy owsianej (Avena sativa)

Kanigowska J., RBH
Fenolokwsy – budowa chemiczna i właściwości biologiczne

Koczela B., RBH
Flawonoidy siarczanowe – nowa grupa antoksantyn

Olszańska W., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna liści babki lancetowatej (Plantago lanceolata)

Tatarska A., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna liści krwawnika pospolitego (Achillea millefolium)

Tkacz H., RBH
Substancje roślinne o działaniu immunotropowym    
1991 / 92
Gleńsk M., OSW
Próby opracowania metody pozyskiwania kwasów diterpenowych z balsamu świerkowego

Kornaj K., OSW, KB
Badania frakcji triterpenowej z ziela lnicy pospolitej (Linaria vulgaris)

Maskiewicz K., OSW
Analiza fitochemiczna znamion kukurydzy zwyczajnej (Stigma Maydis)

Monarcha M., RBH
Niektóre leki pochodzenia naturalnego o działaniu przeciwnowotworowym

Wojciechowska B., OSW, KB
Badanie węglowodorów w zielu lnicy pospolitej (Linaria vulgaris)
1990 / 91
Bojarska D., RBH
Aktywność biologiczna polisacharydów

Jendrzej-Narewska M., OSW, KB
Próby izolacji i identyfikacji niektórych składników frakcji lipofilnej z ziela lnicy pospolitej (Linaria vulgaris)

Kowanek I., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna wyciągu metanolowego i wodnego z ziela Galinsoga quadriradiata oraz Galinsoga parviflora

Kuropka R., OSW
Badanie frakcji węglowodanowej ze słomy owsa zwyczajnego (Avena sativa)

Mizera B., OSW
Wstępna analiza frakcji lipofilnej z ziela Galinsoga quadriradiata i Galinsoga parviflora

Niekrasz B., OSW, KB
Oznaczanie zawartości steroli i triterpenów w zielu lnicy pospolitej

Nogacz A., RBH
Fenolokwasy – budowa chemiczna i właściwości biologiczne
1989 / 90
Darmoros W., OSW
Analiza porównawcza frakcji lipidowej owoców dębów czerwonego i szypułkowego (Quercus rubra i Quercus pedunculata)

Karłowicz K., RBH
Analiza frakcji flawonoidowej z ziela Teucrium scorodonia (Lamiaceae)

Kowalczyk A., OSW
Analiza frakcji flawonoidowej z liści gatunku Euonymus (Evonymus) sacrosancta

Więcław A., OSW
Analiza związków flawonoidowych w wyciągu wodnym z owoców szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica)

Wychowałek K., OSW
Analiza chemiczna wyciągu wodnego z torfu
inicjały po nazwisku dyplomanta oznaczają:
pierwsze - promotora pracy
 • BT - Bodalski Tadeusz
 • CW - Cisowski Wojciech
 • FI - Fecka Izabela
 • GM - Gleńsk Michał
 • KA - Kowalczyk Adam
 • KP - Kuś Piotr
 • LZE - Lamer-Zarawska Eliza
 • OSW - Olechnowicz-Stępień Waleria
 • RBH - Rządkowska-Bodalska Halina
 • RD - Raj Danuta
 • SZ - Sroka Zbigniew
 • WM - Włodarczyk Maciej
drugie - bezpośredniego opiekuna pracy
 • BE - Budko Edward
 • BI - Biskup Izabela
 • BR - Banach Romuald
 • KB - Kowalczyk Bożena
 • MI - Mażol Irena
 • RD - Raj Danuta
 • SU - Sawicka Urszula
 • WM - Włodarczyk Maciej
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl