czasopisma


 • nazwa wydawcy prowadzi linkiem do czasopisma na serwerze wydawcy; większość z nich ma wykupiony pełnotekstowy dostęp online z komputerów UMW
  (a często istnieje możliwość uzyskania dostępu testowego)
 • czasopisma dostępne w formie drukowanej można odszukać w Polsce poprzez katalogi biblioteki narodowej (MAK)
 • w przypadku gdy dane czasopismo jest osiągalne na terenie Wrocławia (jakiekolwiek roczniki) oznaczono je:
  • BW - biblioteka Wydziału Farmaceutycznego - ul. Borowska,
  • BG - biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego - ul. Parkowa,
  • PWr - biblioteka Politechniki Wrocławskiej, zwykle Wydziału Chemii - ul. Smoluchowskiego,
  • UP - biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego - ul. Norwida,
  • UW - biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego:
   • UWr - biblioteka Główna, ul. Szajnochy,
   • UWK - biblioteka Instytutu Botaniki, ul. Kanonia,
   • UWCh - biblioteka Instytutu Chemii, ul. Joliot-Curie
  • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
 • IF - impact factor (zgodny z Journal Citation Reports)
 • M - punkty ministerialne za publikację
czasopisma polskie
 
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
IF = 0,665/2011   M = 15/2012
Farmacja Polska
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
IF = -/2011   M = 3/2012
Herba Polonica
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
IF = -/2011   M = 7/2012
Panacea
Labofarm
IF = -/2011   M = -/2012
Postępy Fitoterapii
Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
IF = -/2011   M = 4/2012
czasopisma zagraniczne
(farmacja)
Acta Pharmaceutica
Hrvatsko Farmaceutsko Drustov
IF = 1,162/2011   M = 20/2012
American Journal Of Pharmaceutical Education
American Association Of Colleges Of Pharmacy
IF = -/2011   M = 25/2012
Archiv Der Pharmazie
WILEY
IF = 1,540/2011   M = 20/2012
Archives Of Pharmacal Research
SPRINGER / Pharmaceutical Society Of Korea
IF = 1,538/2011   M = 20/2012
Biomedicine & Pharmacotherapy
ELSEVIER
IF = 2,068/2011   M = 25/2012
European Journal Of Pharmaceutical Sciences
ELSEVIER
IF = 2,987/2011   M = 35/2012
European Journal Of Pharmaceutics And Biopharmaceutics
ELSEVIER
IF = 3,826/2011   M = 40/2012
Indian Journal Of Pharmaceutical Education And Research
Association Of Pharmaceutical Teachers Of India
IF = -/2011   M = 15/2012
International Journal Of Pharmaceutics
ELSEVIER
IF = 3,458/2011   M = 35/2012
Journal Of Pharmaceutical Sciences
WILEY
IF = 3,310/2011   M = 35/2012
Pharmaceutical Research
SPRINGER
IF = 4,742/2011   M = 40/2012
czasopisma zagraniczne
(fitochemia i fitofarmakologia)
Biochemical Systematics And Ecology
ELSEVIER
IF = 1,153/2011   M = 15/2012
Biological & Pharmaceutical Bulletin
JSTAGE / Pharmaceutical Society Of Japan
IF = 1,849/2011   M = 20/2012
Bioorganic & Medicinal Chemistry
ELSEVIER
IF = 2,903/2011   M = 30/2012
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
ELSEVIER
IF = 2,338/2011   M = 30/2012
Brazilian Journal Of Pharmacognosy
(Revista Brasiliera de Farmacognosia)
SCIELO / Sociedade Brasileira de Farmacognosia
IF = 0,676/2011   M = -/2012
Chemical & Pharmaceutical Bulletin
JSTAGE / Pharmaceutical Society Of Japan
IF = 1,564/2011   M = 25/2012
Chemistry & Biodiversity
WILEY
IF = 1,808/2011   M = 25/2012
Chemistry Of Natural Compounds
(Khimiya Prirodnykh Soedinenii)
SPRINGER
IF = 0,599/2011   M = 15/2012
Fitoterapia
ELSEVIER
IF = 2,231/2011   M = 25/2012
Flavour And Fragrance Journal
WILEY
IF = 1,824/2011   M = 25/2012
Food Chemistry
ELSEVIER
IF = 3,334/2011   M = 45/2012
Helvetica Chimica Acta
WILEY
IF = 1,383/2011   M = 25/2012
Industrial Crops And Products
ELSEVIER
IF = 2,468/2011   M = 40/2012
International Journal Of Essential Oil Therapeutics
Essential Oil Resource Consultants
IF = -/2011   M = 2/2010
International Journal Of Medicinal Mushrooms
BEGELL HOUSE
IF = 0,838/2011   M = 15/2012
International Journal Of Phytoremediation
TAYLOR & FRANCIS
IF = 1,179/2011   M = 30/2012
Journal Of Agricultural And Food Chemistry
ACS
IF = 2,906/2011   M = 45/2012
Journal Of Asian Natural Products Research
TAYLOR & FRANCIS
IF = 0,948/2011   M = 20/2012
Journal Of Essential Oil Bearing Plants
TAYLOR & FRANCIS
IF = -/2011   M = 15/2012
Journal Of Essential Oil Research
TAYLOR & FRANCIS
IF = 0,553/2011   M = 20/2012
Journal Of Ethnopharmacology
ELSEVIER
IF = 2,755/2011   M = 35/2012
Journal Of Herbal Medicine
ELSEVIER
IF = -/2011   M = -/2012
Journal Of Herbal Pharmacotherapy
INFORMA
IF = -/2011   M = -/2012
Journal Of Herbs, Spices & Medicinal Plants
TAYLOR & FRANCIS
IF = -/2011   M = 2/2010
Journal Of Natural Medicines
(dawniej: Japanese Journal Of Pharmacognosy, Natural Medicines, Shoyakugaku Zasshi)
SPRINGER
IF = 1,516/2011   M = 20/2012
Journal Of Natural Products
(dawniej: Lloydia)
ACS
IF = 3,285/2011   M = 30/2012
Journal Of Natural Remedies
VEERASANDRA
IF = -/2011   M = 2/2010
Journal Of Organic Chemistry
ACS
IF = 4,564/2011   M = 35/2012
Journal Of Pharmaceutical And Biomedical Analysis
ELSEVIER
IF = 2,947/2011   M = 40/2012
Journal Of The Pharmaceutical Society Of Japan
Yakugaku Zasshi

JSTAGE / Pharmaceutical Society Of Japan
IF = 0,460/2011   M = 15/2012
Natural Product Communications
NATURAL PRODUCT
IF = 0,956/2011   M = 20/2012
Natural Product Reports
RSC
*UP*
IF = 10,178/2011   M = 45/2012
Natural Products: An Indian Journal
TRADE SCIENCE
IF = -/2011   M = 2/2010
Natural Products And Bioprospecting
SPRINGER
IF = -/2011   M = -/2012
Natural Products Research
(dawniej: Natural Products Letters)
TAYLOR & FRANCIS
IF = 1,031/2011   M = 20/2012
Pharmaceutical Biology
(dawniej: International Journal Of Pharmacognosy)
INFORMA
IF = 1,206/2011   M = 20/2012
Pharmacognosy Magazine
Medknow Pubs
IF = 1,525/2011   M = 15/2012
Pharmacognosy Research
Medknow Pubs
IF = -/2011   M = -/2012
Die Pharmazie
GOVI
*BW*UP*
IF = 0,962/2011   M = 15/2012
Phytochemical Analysis
WILEY
IF = 2,480/2011   M = 25/2012
Phytochemistry
ELSEVIER
*BW*UWr*UWK*
IF = 3,050/2011   M = 40/2012
Phytochemistry Letters
ELSEVIER
IF = 1,179/2011   M = 20/2012
Phytochemistry Reviews
SPRINGER
IF = 4,147/2011   M = -/2012
Phytokeys
Pensoft
IF = -/2011   M = -/2012
Phytomedicine
ELSEVIER
IF = 2,972/2011   M = 35/2012
Phytothérapie
SPRINGER
IF = -/2011   M = 1/2010
Phytotherapy Research
WILEY
IF = 2,068/2011   M = 25/2012
Planta Medica
THIEME
*BG*
IF = 2,348/2011   M = 25/2012
Records Of Natural Products
Academy Of Chemistry Of Globe
IF = 1,560/2011   M = 20/2012
Zeitschrift Für Naturforschung B
(Journal Of Chemical Sciences)
ZNF-VERLAG
*UWr*PWr*
IF = 0,899/2011   M = 20/2012
Zeitschrift Für Naturforschung C
(Journal Of Biosciences)
ZNF-VERLAG
*UWr*
IF = 0,604/2011   M = 15/2012
Zeitschrift Für Phytotherapie
THIEME
IF = -/2011   M = 1/2010
czasopisma zagraniczne
(chromatografia i rozdzielanie)
Acta Chromatographica
AKADEMIAI KIADO od 2008
Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego do 2008
IF = 0,644/2011   M = 20/2012
Biomedical Chromatography
WILEY
IF = 1,945/2011   M = 20/2012
Chromatographia
SPRINGER od 2003
ELSEVIER do 2003
*PWr*
IF = 1,437/2011   M = 20/2012
Journal Of Chromatographic Science
Oxford Journals
IF = 0,794/2011   M = 20/2012
Journal Of Chromatography A
ELSEVIER
*PWr*
IF = 4,612/2011   M = 40/2012
Journal Of Chromatography B
ELSEVIER od 2002
ELSEVIER do 2002
*PWr*
IF = 2,487/2011   M = 35/2012
Journal Of Liquid Chromatography & Related Technologies
TAYLOR & FRANCIS
IF = 0,565/2011   M = 20/2012
Journal Of Planar Chromatography - Modern TLC
AKADEMIAI KIADO
*BW*
IF = 0,955/2011   M = 20/2012
Journal Of Separation Science
(dawniej: Journal Of High Resolution Chromatography)
WILEY
IF = 2,591/2011   M = 30/2012
Separation And Purification Reviews
TAYLOR & FRANCIS
IF = 3,154/2011   M = 40/2012
Separation And Purification Technology
ELSEVIER
IF = 2,894/2011   M = 40/2012
Separation Science And Technology
TAYLOR & FRANCIS
IF = 1,164/2011   M = 25/2012
czasopisma zagraniczne
(toksykologia)
Journal Of Natural Toxins
ALAKEN (zawieszone)
Journal Of Venomous Animals And Toxins Including Tropical Diseases
(dawniej: Journal Of Venomous Animals And Toxins)
SCIELO / Centro de Estudos De Venenos E Animais Peçonhentos - CEVAP
IF = 0,545/2011   M = 15/2012
Natural Toxins
WILEY do 1999 (zawieszone)
Toxicology
ELSEVIER
IF = 4,017/2011   M = 35/2012
Toxicon
ELSEVIER
IF = 2,924/2011   M = 30/2012
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl