bazy danych


biblioteki, rozmieszczenie czasopism
Bazy Biblioteki Narodowej (MAK)
bazy rozmieszczenia zbiorów, m.in. czasopism, zgromadzonych w polskich bibliotekach
Biblioteka książek w serwisie Google
w większości wydawnictwa obcojęzyczne, czasem można czytać w całości, czasem fragmenty, zawsze sprawdzić, czy interesujący temat jest opisywany w danej książce
Chemistry Biology Pharmacy Information Center (Zürich)
Electronic Journals & Newsletters (University Of California San Diego)
wyszukiwarka czasopism publikowanych w wersji elektronicznej
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Universitätsbibliothek Regensburg)
wyszukiwarka czasopism w bibliotekach krajów niemieckojęzycznych
Oxford Chemistry Journals List
lista czasopism chemicznych
streszczenia i pełne teksty artykułów z czasopism
American Chemical Society Publications (ACS)
(dostępna z komputerów UMW)
BioMedCentral, The Open Access Publisher (BMC)
(możliwość przeszukiwania)
Chemical Abstracts Service (CAS)
największa chyba chemiczna baza danych (indeksuje artykuły, struktury chemiczne, badania aktywności)
ukazuje się w formie książkowej oraz na CD
(we Wrocławiu aktualne numery dostępne w bibliotekach Wydziałów Chemii AR, UW oraz PWR)
w Bibliotece Wydziałowej Farmacji dostępne roczniki: 1944-1982 (nie zawsze kompletne)

SciFinder (możliwość uzyskania konta dla pracowników UMW)
Chemical Information (US National Library Of Medicine)
chemiczna baza danych (indeksuje struktury chemiczne, badania aktywności)
(ogólnodostępna)
CrossFire Beilstein System
chemiczna baza danych (indeksuje artykuły, struktury chemiczne, badania aktywności)
(we Wrocławiu dostępna tylko w bibliotece Wydziału Chemii PWr)
Directory Of Open Access Journals (DOAJ)
(ogólnodostępna)
EBSCO
obszerna baza indeksująca artykuły m.in. z zakresu medycyny, farmacji, a także botaniki
czasami zawiera odnośniki do katalogu Biblioteki Narodowej (możliwość szybkiego odnalezienia czasopisma w Polsce)
(dostępna z komputerów UMW)
eMolecules
obszerna baza związków chemicznych (indeksuje struktury, różne możliwości przeszukiwania)
(ogólnodostępna)
Google Scholar
(ogólnodostępna)
Ingenta Connect
(możliwość wyszukiwania)
ISI Web of Knowledge (dawniej Current Contents; ISI, Thomson Scientific, Instytut Filadelfijski)
baza najnowszych artykułów z czasopism z różnych dziedzin nauki
ok. 7 tys. tytułów czasopism
Japan Science and Technoogy Information Aggregator (JSTAGE)
(ogólnodostępna, głównie czasopisma orientalne, bywa że tekst pisany pismem japońskim / chińskim)
Kew Bibliographic Databases
baza botaniczno-taksonomiczna (indeksuje artykuły)
(ogólnodostępna)
Medline / Pub Chem, Pub Med i inne (US National Library Of Medicine)
obszerna baza artykułów z czasopism z zakresu medycyny i farmacji
(ogólnodostępna)
Natural Products Alert (NAPRALERT)
baza badań aktywności biologicznych produktów naturalnych (indeksuje artykuły)
(możliwośc wyszukiwania)
National Agricultural Database - Agricola (US National Agriculture Library)
botaniczno-agrotechniczna baza danych (indeksuje artykuły)
(ogólnodostępna)
Natural Product Updates (RSC)
obszerna baza artykułów z czasopism z zakresu chemii związków naturalnych
NII Scholary And Academic Information Navigator (CiNii)
(ogólnodostępna, głównie czasopisma orientalne, bywa że tekst pisany pismem japońskim / chińskim)
Science Direct (Elsevier i Springer)
baza pełnotekstowa, zawierająca artykuły z czasopism z różnych dziedzin nauki
ok. 2 tys. tytułów czasopism
(dostępna z komputerów UMW)
SCIELO
(ogólnodostępna, głównie czasopisma latynoamerykańskie, bywa że tekst pisany po hiszpańsku lub portugalsku)
SCOPUS
baza zawierająca streszczenia artykułów z różnych dziedzin nauki
ok. 14 tys. tytułów czasopism
(dostępna z komputerów UMW)
Wiley InterScience
(częściowo dostępna z komputerów UMW)
monografie i opracowania (czasami są to bazy amatorskie, ale wartościowe)
Biologia i Botanika UM Gdańsk - Interesujące Materiały dla Studentów
Biologia i Botanika UM Gdańsk - Internetowy Atlas Roślin Leczniczych
Botanik für Pharmazeuten - Thomas Schöpke
Digital Flowers
Duke's Phytochemical And Ethnobotanical Databases
Farmakognozja Online - Łukasz Ejsmont
Gernot Katzer's Spice Pages
Heilpflanzen Welt
Henriette's Herbal Homepage
prace Henryka Różańskiego
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
zalecenia dotyczące nazewnictwa w biochemii i chemii organicznej
przygotowane przez G.P. Moss'a
Landolt Börnstein Substance / Property Index
obszerna baza informacji o właściwościach wielu substancji chemicznych (m.in. NMR)
(ogólnodostępna)
Lonicera - serwis botaniczny
Madaus Plants Database
Medicines Complete
baza książek z zakresu medycyny i farmacji (m.in. Herbal Medicines / Barnes, Martindale)
(dostępna z komputerów UMW, możliwy dostęp testowy)
Monografie EMEA-Herbal (HMPC)
Monografie Farmakopei Europejskiej
(dostępne z komputerów UMW)
Monografie Komisji E - podstawowe
Monografie Komisji E - rozszerzone
Monografie WHO tom 1
Monografie WHO tom 2
Monografie WHO tom 3
NewCrop - Purdue University
ciekawe biblioteki online
Braunschweig Universitätsbibliothek
James A. Mauseth - Plant Anatomy
Kurt Stüber's Online Library of Biological Books
Madaus - Lehrbuch der Biologischen Heilmittel
Michael Moore - SW School of Botanical Medicine
A Modern Herbal by Mrs.M.Grieve
Rare Books from the Missouri Botanical Garden Library
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl