prace doktorskie

wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
po 2000
Nowicka Agnieszka
Badania związków wielofenolowych oraz innych składników aktywnych owoców i liści wybranych odmian uprawnych Fragaria x ananassa Duch.
praca doktorska (promotor: Fecka Izabela)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2017
Biskup Izabela
Badania kliniczno-kontrolne związku pomiędzy poziomem alkilorezorcynoli a rozwojem cukrzycy typu 2 oraz wstępna ocena cytotoksyczności in vitro alkilorezorcynoli izolowanych z otrąb zbożowych
praca doktorska (promotor: Fecka Izabela)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2016
Kuś Piotr
Charakterystyka fitochemiczna i klasyfikacja wybranych polskich miodów oraz ocena ich aktywności biologicznej
praca doktorska (promotor: Sroka Zbigniew)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2014
Raj Danuta
Badania biotechnologiczne nad akumulacją związków alkaloidowych w kulturach in vitro Securinega suffruticosa
praca doktorska (promotor: Łuczkiewicz Maria)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2011
Włodarczyk Maciej
Badania fitochemiczne cedrzyńca kalifornijskiego (Calocedrus decurrens (Torr.) Florin), źródła związków naturalnych o potencjalnym znaczeniu dla lecznictwa
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2011
Turek Sebastian
Otrzymywanie związków naturalnych i ich syntetycznych pochodnych oraz badanie aktywności tych połączeń w oddziaływaniu z kinazą kazeinową 2
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007
1990-2000
Fecka Izabela
Badanie frakcji polifenolowej wybranych gatunków rodzaju Erodium
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000
Gleńsk Michał
Badanie frakcji saponinowej z korzeni lepnicy rozdętej (Silene vulgaris (Moench) Garcke)
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1999
Kowalczyk Adam
Badanie frakcji polifenolowej wybranych gatunków rodziny Dipsacaceae
praca doktorska (promotor: Rządkowska-Bodalska Halina)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1998
1970-1990
Kowalczyk Bożena
Badanie składników lipofilnych liści jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.)
praca doktorska (promotor: Olechnowicz-Stępień Waleria)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1990
Burzańska-Hermann Zdzisława
Badanie związków flawonoidowych w krajowych gatunkach rodzaju Mentha L.
praca doktorska (promotor: Olechnowicz-Stępień Waleria)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1975
Cisowski Wojciech
Badanie związków flawonoidowych w niektórych gatunkach rodzaju Peucedanum L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1973
1950-1970
Malcher Ewa (z Pracowni Chemii Toksykologicznej i Sądowej AM we Wrocławiu)
Wyodrębnienie i identyfikacja związków flawonoidowych ziela Lathyrus pratensis L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1968
Lamer Eliza
Związki flawonoidowe Thuja occidentalis L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1967
Rządkowska-Bodalska Halina
Nowe glikozydy flawonolowe w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.)
praca doktorska (promotor: Mądalski Józef)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1964
Olechnowicz-Stępień Waleria
Otrzymywanie głównych składników krystalicznej frakcji olejku eterycznego korzenia omanu wielkiego (Inula helenium L.) oraz określenie ich działania fungistatycznego
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1962
Barańska Krystyna
Badanie niektórych zwiazków flawonoidowych występujacych w zielu Bidens tripartitus L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1961
Olszewski Zenon (z  Zakładu Farmacji Stosowanej AM we Wrocławiu)
Folium Juglandis regiae jako surowiec garbnikowy i preparaty z niego otrzymywane
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1952
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl