literatura dla zainteresowanych przedmiotem

m.in. dostępna w bibliotekach i czytelniach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Oznaczenia książek
BW - dostępna w Bibliotece Wydziału Farmacji UMW (ul. Grodzka/Borowska) / ewent. sygnatura
BG - dostępna w Bibliotece Głównej UMW (ul. Parkowa) / ewent. sygnatura
CG - dostępna w Czytelni Biblioteki Głównej UMW (ul. Parkowa) / ewent. sygnatura
PWrCh - dostępna w Bibliotece Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej (ul. Smoluchowskiego)
UWrCh - dostępna w Bibliotece Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Joliot-Curie)
BFG - dostępna w Bibliotece Katedry Farmakognozji UMW (pl. Nankiera)
* - książki ze zbiorów prywatnych pracowników Katedry Farmakognozji UMW (mogą być udostępnione studentom na zapytanie)
# - książki o charakterze popularno-naukowym, zdecydowanie nie są to podręczniki

w większości przypadków z książek tych można korzystać jedynie na miejscu, w czytelni
podręczniki farmakognozji i chemii leczniczych związków naturalnych
monografie surowców roślinnych i słowniki
bazy danych i czasopisma (w dziale linki)
analiza leków naturalnych
medycyna tradycyjna i ziołolecznictwo
e-booki dostępne z komputerów UMW
medycyna tradycyjna i ziołolecznictwo
medycyna tradycyjna
African traditional medicine
Neuwinger H.D.
Medpharm, Stuttgart 2000
BW / 70709
African ethnobotany
poisons and drugs: chemistry, pharmacology, toxicology

Neuwinger H.D.
Chapman & Hall, London 1996
BW / 70708; BFG
Medicinal and aromatic plants of Indian Ocean Islands
red. Gurib-Fakim A., Brendler T.
Medpharm, Stuttgar / CRC Press, Boca Raton 2004
BG
Tibetan medicinal plants
red. Kletter C., Kriechbaum M.
Medpharm, Stuttgar / CRC Press, Boca Raton 2001
BG
Drugs from the sea
red. Fusetani N.
Karger Verl., Basel 2000
BG
Medicinal plants of the world
chemical constituents, traditional, and modern medicinal uses

Ross I.A.
Humana Press, Totowa 1999
BW / Mg 2 153629
historia farmakognozji
Historia poszukiwania leku w roślinach w Polsce 1800-1856
Lichocka H.
PAN, Warszawa 2002
BG; BW / 70831
Historia leków naturalnych (T.1-5)
red. Kuźnicka B.
PAN, Warszawa, ?-1999
BW / 70576 (T.3-5), UWr
ABC ... roślin w kardiologii
Hollman A.
Astrum, Wrocław 1998
BG; BW / 70478
Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich
Rejewski M.
KiW, Warszawa 1996
BW / 70596
Zioła ich stosowanie
historia i współczesność

Kuźnicka B., Dziak M.
PZWL, Warszawa, 1992
BW / 70273
Farmakognozja
zarys nauki o surowcach leczniczych

Muszyński J.
PZWL, Warszawa 1957
BFG
ziołolecznictwo
Fitoterapia i leki roślinne
Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J.
PZWL, Warszawa 2007
BFG*
Ziołolecznictwo: tradycja i przyszłość
Lutomski J.
Tower Press, Gdańsk 2003
BW / 70750
Ziołolecznictwo w chorobach wewnętrznych
Hasik J., Lutomski J.
Borgis, Warszawa 2000
BW / 70700
Naturalne substancje przeciwnowotworowe
Ball S.
Medyk, Warszawa 2000
BG; BW / 70554
Herbal medicine
Weiss R.F., Fintelmann V.
wyd. 2, Georg Thieme, Stuttgart-New York 2000
BW / Mg 2 153627
Phytotherapie in der Kinderheilkunde
Handbuch für Ärzte und Apotheker

Schilcher H.
wyd. 3, Wiss. Verl.-Ges., Stuttgart 1999
BG
Fitoterapia w pediatrii
Schilcher H.
PZWL, Warszawa 1998
BW / 70468
Zioła w geriatrii
Lamer-Zarawska E.
Astrum, Wrocław 1997
BW / 70407
Zioła dla młodzieży
Lamer-Zarawska E.
Astrum, Wrocław 1996
BW / 70408
Leki roślinne w profilaktyce i terapii
Lutomski J., Alkiewicz J.
wyd. 2, PZWL, Warszawa 1993
BW / 70262
Leksykon roślin leczniczych #
Lewkowicz-Mosiej T.
świat Książki, Warszawa 2003
BW / 70816
Kompendium fitoterapii #
Samochowiec L.
Urban & Partner, Wrocław 2002
BW / 70722
Medycyna naturalna
rośliny które leczą #

Swerdlow J.L., Johnson L.
National Geographic Society, 2001
BW / 70782
Ziołolecznictwo amazońskie i andyjskie #
Żurowska K.
Tower Press, Gdańsk 2001
BW / 70683
Wielki leksykon roślin leczniczych #
Sarwa A.
KiW, Warszawa 2001
BW / 70625
Rośliny przyprawowe i używki roślinne #
Rejewski M.
KiW, Warszawa 1992
BW / 70441
Zarys fitoterapii
farmakologia i receptura ziół leczniczych #

Roeske W.
PZWL, Warszawa 1955
BW / 70071; BFG*
Narkotyki : kompendium wiedzy o środkach uzależniających
Szukalski B.
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005
BW / 70919
Handbook of psychotropic herbs
a scientific analysis of herbal remedies for psychiatric conditions #

Russo E.
Haworth Herbal Press, New York-London 2001
BW / Mg 2 153625
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl