literatura dla zainteresowanych przedmiotem

m.in. dostępna w bibliotekach i czytelniach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Oznaczenia książek
BW - dostępna w Bibliotece Wydziału Farmacji UMW (ul. Grodzka/Borowska) / ewent. sygnatura
BG - dostępna w Bibliotece Głównej UMW (ul. Parkowa) / ewent. sygnatura
CG - dostępna w Czytelni Biblioteki Głównej UMW (ul. Parkowa) / ewent. sygnatura
PWrCh - dostępna w Bibliotece Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej (ul. Smoluchowskiego)
UWrCh - dostępna w Bibliotece Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Joliot-Curie)
BFG - dostępna w Bibliotece Katedry Farmakognozji UMW (pl. Nankiera)
* - książki ze zbiorów prywatnych pracowników Katedry Farmakognozji UMW (mogą być udostępnione studentom na zapytanie)
# - książki o charakterze popularno-naukowym, zdecydowanie nie są to podręczniki

w większości przypadków z książek tych można korzystać jedynie na miejscu, w czytelni
podręczniki farmakognozji i chemii leczniczych związków naturalnych
monografie surowców roślinnych i słowniki
bazy danych i czasopisma (w dziale linki)
analiza leków naturalnych
medycyna tradycyjna i ziołolecznictwo
e-booki dostępne z komputerów UMW
analiza leków naturalnych
analiza mikroskopowa
Pharmazeutische Biologie 3
Mikroskopische Drogenmonographien

Hochmann B., Reher G., Stahl-Biskup E.
wyd. 1., Wiss. Verl.-Ges., Stuttgart 2001
BFG*
Podstawy technik mikroskopowych
Litwin J.A.
Wydawnictwo UJ, Kraków 1999
BW / 70365
Pulver-Atlas der Drogen der deutschsprachigen Arzneibücher
Eschrich W.
wyd. 7, Dt. Apotheker Verl., Stuttgart 1999
BG; BFG*
Drogenkunde für pharmazeutisch-technische Assistenten
Morck H.
wyd. 5, Wiss. Verl.-Ges., Stuttgart 1999
BG; BFG*
Farbatlas der Drogenanalyse unter Verwendung des Stereomikroskops
Pfänder H.J.
Gustav Fischer Verl., Stuttgart-New York 1991
BG; BFG
Atlas sproszkowanych roślinnych surowców leczniczych
red. Deryng J.
PZWL, Warszawa 1961
CG; BFG
Podręcznik do mikroskopowego rozpoznawania surowców lekarskich
dla farmaceutów, lekarzy i ekspertów celnych

Muszyński J.K.
Fr.Herod, Warszawa 1926
BFG
analiza fitochemiczna
Applied thin-layer chromatography
Hahn-Deistrop E.
Wiley-VCH Verl., Weinheim 2000
BFG*
Herbal medicinal products
scientific and regulatory basis for development, quality assurance and marketing authorisation

Gädcke F., Steinhoff B., Blasius H.
Medpharm, Stuttgart 2003
BG
Pharmazeutische Biologie 4
Analytik biogener Arzneistoffe

Becker A.
wyd. 1., Wiss. Verl.-Ges., Stuttgart 2000
BFG
Basic tests for drugs, pharmaceutical substances, medicinal plant materials and dosage forms
WHO, Geneva 1998
BG
Quality control methods for medicinal plant materials
WHO, Geneva 1998
BG
Plant drug analysis
a thin layer chromatography atlas

Wagner H., Bladt S.
wyd. 2., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1996
BFG
Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich
Elbanowska A.
IRiPZ, Poznań 1994
BG; BW / 70305
Phytochemical methods
a guide to modern techniques of plant analysis

Harborne J.B.
wyd. 3., Chapman & Hall, London 1988
BFG
Chemiczne metody badań roślinnych surowców leczniczych : podręcznik dla studentów farmacji
red. Strzelecka H.
wyd. 3, PZWL, Warszawa 1987
BG; BW / 70063; BFG
Metody oceny jakości leku roślinnego
Dębska W.
PZWL, Warszawa 1983
BFG
Chromatografia cienkowarstwowa w analizie farmaceutycznej
red. Borkowski B.
PZWL, Warszawa 1973
BG; BFG
Chromatograficzna i mikroskopowa analiza surowców roślinnych
Stahl E.
PZWL, Warszawa 1973
BFG
Substancje roślinne - metody wyodrębniania (T.1-2)
Jerzmanowska Z.
PWN, Warszawa 1967-1970
BFG
Identification of lichen substances
Huneck S., Yoshimura I.
Springer Verl., Berlin 1996
BG
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl