farmakognozja

III rok studiów - semestr zimowy

wykłady
 • środy - 13:30 - 15:00, sala W.2 (2017/2018)
 • czwartki - 13:30 - 15:00, sala W.2 (2017/2018)

  wykłady prowadzi:
 • dr hab. Izabela Fecka
konspekty wykładów
egzamin
Egzamin praktyczny z Farmakognozji w III terminie (+ reaktywacje) odbędzie się w dniu 22.II.2018 (czwartek)
w sali ćwiczeniowej Katedry i Zakładu Farmakognozji, w godzinach 9:00-9:45.

Egzamin pisemny z Farmakognozji w III terminie (+ reaktywacje) odbędzie się w dniu 23.II.2018 (piątek)
w sali ćwiczeniowej Katedry i Zakładu Farmakognozji, w godzinach 13:00-14:30.
Egzamin pisemny z Farmakognozji w II terminie (+ reaktywacje) odbędzie się w dniu 12.II.2018 (poniedziałek)
w sali wykładowej W1/W2, w godzinach 12:00-13:30.

Egzamin praktyczny z Farmakognozji w II terminie (+ reaktywacje) odbędzie się w dniu 12.II.2018 (poniedziałek)
w sali ćwiczeniowej Katedry i Zakładu Farmakognozji, w godzinach 9:00-9:45.
egzamin praktyczny, teoretyczny i oceny końcowe (I termin) - wyniki / 29-31.I.2018

ocena pozytywna uzyskana z egzaminu praktycznego zostanie przepisana do kolejnego terminu osobom, które muszą powtórzyć część teoretyczną

przypominam, że powyżej przedstawione wyniki mają charakter informacyjny
dokumentem urzędowym jest protokół egzaminu
godziny konsultacji
 • dr Michał Gleńsk - czwartki, 14:00-14:45
 • dr Adam Kowalczyk - wtorki, 13:30-14:15
 • dr Piotr Kuś - wtorki, 13:30-14:15
 • dr Agnieszka Nowicka - wtorki, 13:30-14:15
 • dr Danuta Raj - wtorki, 13:30-14:15
 • dr hab. Zbigniew Sroka - środy, 11:00-11:45
 • dr Maciej Włodarczyk - poniedziałki, 12:00-12:45
 • mgr Agnieszka Bodalska - piątki, 13:30-14:15

zielniki
Począwszy od roku 2016/17 Studenci trzeciego roku Farmacji, rozpoczynając zajęcia z Farmakognozji NIE BĘDĄ zobowiązani do przedstawienia zielnika roślin leczniczych.

Zielnik można sporządzić samodzielnie, kierując się dołączoną instrukcją i zgłosić go do konkursu.
Aby uniknąć kłopotów z pozyskaniem niektórych roślin, pracę nad zielnikiem należy rozpocząć odpowiednio wcześnie, jeszcze na drugim roku, najlepiej wczesną wiosną.
Wskazane jest także udoskonalenie własnych umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych (dla II roku Farmacji) pt. Praktyczne oznaczanie roślin leczniczych.
wyniki konkursów zielników z lat ubiegłych
ćwiczenia
 • poniedziałki - 13:00-18:15, grupa B
 • wtorki - 8:00-13:15, grupa A
 • piątki - 8:00-13:15, grupa C

  adiunkt dydaktyczny:
 • dr Danuta Raj
grafik zajęć z regulaminem pracowni (2017/2018)
sylabus dla przedmiotu farmakognozja (2016/2017)
sprawy bieżące
- - - 18.I.2017 - - -

Zdawanie sprzętu laboratoryjnego/szafek
możliwe jest od 22.I.2017 do 25.I.2017 w godzinach 8:00-15:00:

Przyjmowana jest kompletnie wyposażona szafka wraz z kompletem kluczy. Ewentualne straty należy uzupełnić we własnym zakresie.

Szafkę może zdać jedna osoba dysponująca kompletem kluczy.

Proszę konaktować się bezpośrednio z p. Beatą Żbikowską, p. Marzeną Ruszkiewicz lub p. Kazimierzem Piątkiem

Indeksy po egzaminie wydawane będą tylko osobom, które rozliczyły się ze sprzętu.
- - - 16.I.2018 - - -

Termin poprawkowy (pisemny) II kolokwium teoretycznego odbędzie się w poniedziałek, 22.I.2017 o godzinie 12:00.
- - - 5.XII.2017 - - -

II termin pierwszego kolokwium pisemnego odbędzie się w dniu 12.XII.2017 o godz. 12:15
w sali ćwiczeń oraz w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Farmakognozji.
W tym samym czasie odbędzie się termin dodatkowy (reaktywacja) pierwszego kolokwium pisemnego.

Przypominam, że niezdane kolokwium praktyczne należy zaliczyć (indywidualnie) u osoby, która prowadziła daną podgrupę w I terminie kolokwium praktycznego.

kolokwia - terminy i wyniki
grupa A/ 14.XI.2017 / 9.I.2018
grupa B/ 13.XI.2017 / 8.I.2018
grupa C/ 17.XI.2017 / 12.I.2018

grupy A-C/ termin poprawkowy i reaktywacje pierwszego kolokwium pisemnego: 12.XII.2017 / 4.I.2018
ćwiczenia - zagadnienia (będą systematycznie uaktualniane w roku 2017/2018)
0          I          II          III          IV          V          VI          VII          VIII          IX          X          XI
ćwiczenia - karty sprawozdań (będą systematycznie uaktualniane w roku 2017/2018)
0          I          II          III          IV          V          VI          VII          VIII          IX          X          XI
Dla odczytania i wydrukowania zawartości pliku .pdf wskazany jest program Adobe Reader, który można pobrać tutaj

sponsorzy

podręczniki - lista podstawowa
Farmakognozja - podręcznik dla studentów farmacji
red. Matławska Irena
AM, Poznań, 2005
Farmakognozja - podręcznik dla studentów farmacji
Kohlmünzer Stanisław
wyd. 5, PZWL, Warszawa, 1998
Fitoterapia i leki roślinne
Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J.
PZWL, Warszawa 2007
Farmakopea Polska X
PTFarm, Warszawa, 2014
European Pharmacopoeia 8 + aktualne suplementy
podręczniki - lista uzupełniająca
Sproszkowane roślinne surowce lecznicze – klucz do rozpoznawania
skrypt do nauki farmakognozji dla studentów farmacji

Gleńsk Michał, Raj Danuta, Włodarczyk Maciej
Katedra i Zakład Farmakognozji AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005
(plik .pdf do pobrania - wersja '06, ~350 kB)
Fitochemia – struktury substancji pochodzenia naturalnego
skrypt do nauki farmakognozji dla studentów farmacji

Włodarczyk Maciej
Katedra i Zakład Farmakognozji AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005
(plik .pdf do pobrania - wersja '07, ~850 kB)
Marginesy plików zostały przygotowane do druku obustronnego

Wydawnictwa powyższe są oferowane za darmo. Doceń to.
Czerpanie jakichkolwiek korzyści majątkowych z ich sprzedaży jest naruszeniem praw autorskich.
Skrypt do ćwiczeń morfologiczno - anatomicznych z farmakognozji
Rządkowska-Bodalska Halina i Olechnowicz-Stępień Waleria
AM, Wrocław, 1974-1976, Tom 1 i 2
Czasopisma z zakresu przedmiotu (np. wymienione w dziale linki)
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl