publikacje

pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

wszystkie 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-... aktualne

2010-2019
2016
Biskup Izabela, Kyro Cecilie, Olsen Anja, Tjonneland Anne, Marklund Matti, van Dam Rob, Overvad Kim, Lindahl Bernt, Johansson Ingegerd, Landberg Rikard
Plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole-grain wheat and rye intake, and risk of type 2 diabetes in Scandinavian men and women
The American Journal of Clinical Nutrition 2016; 104(1): 88-96

Biskup Izabela, Zaczyńska Ewa, Krauze-Baranowska Mirosława, Fecka Izabela
Evaluation of cytotoxicity of 5-n-alkylresorcinol homologs and fraction on mouse fibroblast cell line L929
European Food Research and Technology 2016; doi:10.1007/s00217-016-2827-5

Dudra Anna, Strugała Paulina, Pyrkosz-Biardzka Katarzyna, Sroka Zbigniew, Gabrielska Janina
A study on biological activity of the polyphenol fraction from fruits of Rosa rugosa Thunb.
Journal of Food Biochemistry 2016; 40(4): 411-419

Gleńsk Michał, Gajda Beata, Franiczek Roman, Krzyżanowska Barbara, Biskup Izabela, Włodarczyk Maciej
In vitro evaluation of the antioxidant and antimicrobial activity of DIMBOA [2,4-dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one]
Natural Product Research 2016; 30(11): 1305-1308

Gleńsk Michał, Gliński Jan A., Jamróz Marta, Stefanowicz Piotr, Kaźmierski Sławomir
Phenolic constituents from Alchornea castaneifolia
Records of Natural Products 2016; 10(1): 32-39

Jerković Igor, Marijanović Zvonimir, Kuś Piotr, Tuberoso Carlo
Comprehensive study of Mediterranean (Croatian) propolis peculiarity: headspace, volatiles, anti-Varroa-treatment residue, phenolics, and antioxidant properties
Chemistry & Biodiversity 2016; 13(2): 210-218

Karłowicz-Bodalska Katarzyna, Miśkiewicz Katarzyna, Kurpas Donata, Han Stanisław, Kowalczyk Adam, Marciniak Dominik, Dryś Andrzej, Glomb Teresa, Cedzich Sabina, Broniecka Urszula, Kuchar Ernest
Usage of over-the-counter and herbal products in common cold in Poland: findings from consumer survey
Advances in Experimental Medicine and Biology 2016, 878: 21-27

Kucharska Alicja, Fecka Izabela
Identification of iridoids in edible honeysuckle berries (Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.) by UPLC-ESI-qTOF-MS/MS
Molecules 2016; 21(9): 1157

Kuś Piotr, Szweda Piotr, Jerković Igor, Tuberoso Carlo
Activity of Polish unifloral honeys against pathogenic bacteria and its correlation with colour, phenolic content, antioxidant capacity and other parameters
Letters in Applied Microbiology 2016; 62(3): 269-276

Antiradical and antimicrobial activity of phenolic fractions obtained from honeys
Mażol Irena, Sroka Zbigniew, Sowa Alina, Ostrowska Anna, Dryś Andrzej, Gamian Andrzej
Acta Poloniae Pharmaceutica 2016; 73(2): 379-388

Mizgier Paulina, Kucharska Alicja, Sókoł-Łętowska Anna, Kolniak-Ostek Joanna, Kidoń Marcin, Fecka Izabela
Characterization of phenolic compounds and antioxidant and anti-inflammatory properties of red cabbage and purple carrot extracts
Journal of Functional Foods 2016; 21(1): 133-146
2015
Biskup Izabela, Mizerska Anna, Fecka Izabela
Alkilofenole pochodzenia naturalnego - właściwości i perspektywy wykorzystania ich w lecznictwie
Postępy Fitoterapii 2015; 16(1): 37-44

Fecka Izabela, Kucharska Alicja, Kowalczyk Adam
Quantification of tannins and related polyphenols in commercial products of tormentil (Potentilla tormentilla)
Phytochemical Analysis 2015; 26(5): 353-366

Franiczek Roman, Gleńsk Michał, Krzyżanowska Barbara, Włodarczyk Maciej
β-Aescin at subinhibitory concentration (sub-MIC) enhances susceptibility of Candida glabrata clinical isolates to nystatin
Medical Mycology 2015; 53(8): 845-851

Jerković Igor, Kranjac Marina, Suste Marko, Kuś Piotr, Svecnjak Lidija
Rhamnus frangula honey: screening of volatile organic compounds and their composition after short-term heating
Chemistry of Natural Compounds 2015; 51(6): 1174-1177

Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Baranović Goran, Marijanović Zvonimir, Kranjac Marina, Svecnjak Lidija, Kuś Piotr
Characterization of summer savory (Satureja hortensis L.) honey by physico-chemical parameters and chromatographic/spectroscopic techniques (GC-FID/MS, HPLC-DAD, UV/VIS and FTIR-ATR)
Croatica Chemica Acta 2015; 88(1): 15-22

Karamać Magdalena, Biskup Izabela, Kulczyk Anna
Fractionation of buckwheat seed phenolics and analysis of their antioxidant activity
Polish Journal of Food & Nutrition Sciences 2015; 65(4): 243-250

Karłowicz-Bodalska Katarzyna, Han Stanisław, Han Tomasz, Koppa Kornelia, Krzak Ilona, Ruszkiewicz Marzena, Kowalczyk Adam
Wybrane rośliny lecznicze stosowane w menopauzie
Postępy Fitoterapii 2015; 16(3): 144-152

Kolniak-Ostek Joanna, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Fecka Izabela
Characterization of phenolic compounds of thorny and thornless blackberries
Journal of Agricultural and Food Chemistry 2015; 63(11): 3012-3021

Kowalczyk Adam, Ruszkiewicz Marzena, Biskup Izabela
Total phenolic content and antioxidant capacity of polish apple ciders
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 77(5): 637-640

Kuś Piotr, Marijanović Zvonimir, Jerković Igor
Evaluation of HS-SPME and ultrasonic solvent extraction for monitoring of plant flavours added by the bees to herbhoneys: traceability biomarkers
Food Additives & Contaminants 2015, 32a(11): 1761-1771

Kuś Piotr, van Ruth Saskia
Discrimination of Polish unifloral honeys using overall PTR-MS and HPLC fingerprints combined with chemometrics
LWT - Food Science and Technology 2015; 62(1):69-75

Raj Danuta, Kokotkiewicz Adam, Dryś Andrzej, Łuczkiewicz Maria
Effect of plant growth regulators on the accumulation of indolizidine alkaloids in Securinega suffruticosa callus cultures
Plant Cell, Tissue and Organ Culture 2015; 123(1): 39-45

Raj Danuta, Kokotkiewicz Adam, Łuczkiewicz Maria
Production of therapeutically relevant indolizidine alkaloids in Securinega suffruticosa in vitro shoots maintained in liquid culture systems
Applied Biochemistry and Biotechnology, 2015; 175(3): 1576-1587

Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Hładyszowski Jerzy
The antiradical activity of some selected flavones and flavonols. Experimental and quantum mechanical study
Journal of Molecular Modeling 2015; 21(12): 307

Strugała Paulina, Dudra Anna, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Wojnicz Dorota, Cisowska Agnieszka, Walkowski Stefan, Sroka Zbigniew, Gabrielska Janina, Hendrich Andrzej
Biological activity of the methanol and water extracts of the fruits of anthocyanin-rich plants grown in south-west Poland
Natural Product Communications 2015; 10(3): 467-474

Szweda Piotr, Gucwa Katarzyna, Kurzyk Ewelina, Romanowska Ewa, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Jurek Anna, Kuś Piotr, Milewski Sławomir
Essential oils, silver nanoparticles and propolis as alternative agents against fluconazole resistant Candida albicans, Candida glabrata and Candida krusei clinical isolates
Indian Journal of Microbiology 2015; 55(2): 175-183

Zagaja Mirosław, Andres-Mach Marta, Skalicka-Woźniak Krystyna, Rękas Anna, Kondrat-Wróbel Maria, Gleńsk Michał, Łuszczki Jarogniew
Assessment of the combined treatment with umbelliferone and four classical antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice
Pharmacology 2015; 96(3-4): 175-180

Zagaja Mirosław, Pyrka Daniel, Skalicka-Woźniak Krystyna, Głowniak Kazimierz, Florek-Łuszczki Magdalena, Gleńsk Michał, Łuszczki Jarogniew
Effect of xanthotoxin (8-methoxypsoralen) on the anticonvulsant activity of classical antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice
Fitoterapia 2015; 105: 1-6
2014
Gleńsk Michał, Gliński Jan, Włodarczyk Maciej Stefanowicz Piotr
Determination of ursolic and oleanolic acid in Sambuci fructus
Chemistry & Biodiversity 2014; 11(12): 1939-1944

Jerković Igor, Kuś Piotr, Tuberoso Carlo, Šarolić Mladenka
Phytochemical and physical-chemical analysis of Polish willow (Salix spp.) honey: Identification of the marker compounds
Food Chemistry 2014; 145: 8-14

Jerković Igor, Kuś Piotr
Terpenes in honey: occurrence, origin and their role as chemical biomarkers
RSC Advances 2014; 4(60): 31710-31728

Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Kuś Piotr, Marijanović Zvonimir, Kranjac Marina
Screening of Coffea spp. honey by different methodologies: theobromine and caffeine as chemical markers
RSC Advances 2014; 4(105): 60557-60562

Kowalczyk Adam, Błaszczyk Feliks, Orońska Anna, Królak Aleksandra
Ryzyko wystąpienia interakcji pomiędzy lekami a preparatami pochodzenia roślinnego wśród pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną
Medycyna Paliatywna 2014; 6(3): 140-144

Krauze-Baranowska Mirosława, Majdan Magdalena, Hałasa Rafał, Głód Daniel, Kula Marta, Fecka Izabela, Orzeł Agnieszka
The antimicrobial activity of fruits from some cultivar varieties of Rubus idaeus and Rubus occidentalis
Food and Function 2014; 5(10): 2536-2541

Kuś Piotr, Congiu Francesca, Teper Dariusz, Sroka Zbigniew, Jerković Igor, Tuberoso Carlo
Antioxidant activity, color characteristics, total phenol content and general HPLC fingerprints of six Polish unifloral honey types
LWT - Food Science and Technology 2014; 55(1): 124-130

Kuś Piotr, Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Marijanović Zvonimir, Congiu Francesca
Cornflower (Centaurea cyanus L.) honey quality parameters: Chromatographic fingerprints, chemical biomarkers, antioxidant capacity and others
Food Chemistry 2014; 142: 12-18

Mażol Irena, Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Pawlik Katarzyna, Marcol Joanna, Franiczek Roman, Dryś Andrzej
Pollen diversity, antiradical and antibacterial activity and phenolic contents of some Polish honeys
Current Nutrition & Food Science 2014; 10(2): 150-155

Seweryn Ewa, Gleńsk Michał, Środa-Pomianek Kamila, Ceremuga Ireneusz, Włodarczyk Maciej, Gamian Andrzej
Cytotoxic effects of four aescin types on human colon adenocarcinoma cell lines
Natural Product Communications 2014; 9(3): 387-390

Šarolić Mladenka, Gugić Mirko, Tuberoso Carlo, Jerković Igor, Suste Marko, Marijanović Zvonimir, Kuś Piotr
Volatile profile, phytochemicals and antioxidant activity of virgin olive oils from Croatian autochthonous varieties Mašnjača and Krvavica in comparison with Italian variety Leccino
Molecules 2014; 19(1): 881-895

Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Janicki Kamil, Franiczek Roman, Krzyżanowska Barbara, Dryś Andrzej
Antimicrobial and antiradical activity of extracts obtained from leaves of three species of the genus Pyrus
Microbial Drug Resistance 2014; 20(4): 337-343

Tuberoso Carlo, Jerković Igor, Sarais Giorgia, Congiu Francesca, Marijanović Zvonimir, Kuś Piotr
Color evaluation of seventeen European unifloral honey types by means of spectrophotometrically determined CIE L*C*abab chromaticity coordinates
Food Chemistry 2014; 145: 284-291
2013
Berdowska Izabela, Zieliński Bogdan, Fecka Izabela, Kulbacka Julita, Saczko Jolanta, Gamian Andrzej
Cytotoxic impact of phenolics from Lamiaceae species on human breast cancer cells
Food Chemistry 2013; 141(2): 1313-1321

Berhow Mark, Polat Umit, Gliński Jan, Gleńsk Michal, Vaughn Steven, Isbell Terry, Ayala-Diaz Ivan, Marek Laura, Gardner Candice
Optimized analysis and quantification of glucosinolates from Camelina sativa seeds by reverse-phase liquid chromatography
Industrial Crops and Products 2013; 43: 119-125

Biskup Izabela, Golonka Iwona, Gamian Andrzej, Sroka Zbigniew
Antioxidant activity of selected phenols estimated by ABTS and FRAP methods
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2013; 67: 958-963

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Stefanowicz Piotr, Kucharska Alicja
Biflavonoids from the Wollemi Pine, Wollemia nobilis (Araucariaceae)
Biochemical Systematics and Ecology 2013; 46: 18-21

Jerković Igor, Obradović Marina, Kuś Piotr, Šarolić Mladenka
Bioorganic diversity of rare Coriandrum sativum L. Honey: Unusual chromatographic profiles containing derivatives of linalool/oxygenated methoxybenzene
Chemistry & Biodiversity 2013; 10(8): 1549-1558

Kuś Piotr, Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Marijanović Zvonimir, Šarolić Mladenka
GC-MS fingerprints and other physico-chemical characteristics of rare unifloral Prunus cerasus L. honey
Natural Product Communications 2013; 8(5): 651-654

Kuś Piotr, Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Šarolić Mladenka
The volatile profiles of a rare apple (Malus domestica Borkh.) honey: Shikimic acid-pathway derivatives, terpenes, and others
Chemistry & Biodiversity 2013; 10(9): 1638-1652

Kuś Piotr, Marijanović Zvonimir, Jerković Igor
Headspace compounds from Centaurea cyanus L. honey: the occurence of 3,4-dihydro-3-oxoedulan
Chemistry of Natural Compounds 2013; 49(5): 961-964

Łuszczki Jarogniew, Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał, Marzęda Ewa, Durmowicz Dariusz, Florek-Łuszczki Magdalena
Effects of alizarin, betulin, curcumin, diosmin , linalool, menthofuran, α-terpineol, theobromine, β-thujaplicin and vanillin against maximal electroshock-induced seizures in mice
Journal of Pre-Clinical and Clinical Research 2013; 7(1): 40-42

Łuszczki Jarogniew, Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał, Marzęda Ewa, Durmowicz Dariusz, Florek-Łuszczki Magdalena
Effects of various naturally occurring compounds (arbutin, borneol, esculetin, esculin, ellagic acid, gallic acid, hesperidine, piperitol, piperonal, quercetin, thymoquinone and ursolic acid) against maximal electroshock-induced seizures in mice
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 2013; 26(2): 135-139

Matkowski Adam, Kuś Piotr, Góralska Edyta, Woźniak Dorota
Mangiferin - a bioactive xanthonoid, not only from mango and not just antioxidant
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2013; 13(3): 439-455
2012
Cisowski Wojciech, Fecka Izabela
Konkret i absolut jaœminowy
Postępy Fitoterapii 2012; 13(4): 230-238

Jamróz Marta, Jamróz Michał, Dobrowolski Jan, Gliński Jan, Gleńsk Michał
One new and six known triterpene xylosides from Cimicifuga racemosa: FT-IR, Raman and NMR studies and DFT calculations
Spectrochimica Acta A 2012; 93(1): 10-18

Kasprzyk Aleksandra, Żbikowska Beata, Sroka Zbigniew, Gamian Andrzej
The antiradical activity of some plant raw materials and extracts obtained from these raw materials
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2012; 66: 146-152

Kowalczyk Adam, Biskup Izabela, Fecka Izabela
Total phenolic content and antioxidative properties of commercial tinctures obtained from some Lamiaceae plants
Natural Product Communications 2012; 7(12): 1631-1634
2011
Cisowski Wojciech
Preparaty ziołowe w farmakoterapii stresu i zaburzeń snu. Cz. I
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2011; 16: 7-12

Cisowski Wojciech
Rośliny chroniące środowisko i zdrowie. Cz.I
Panacea 2011; 24(1): 10-12

Cisowski Wojciech
Rośliny chroniące środowisko i zdrowie. Cz.II
Panacea 2011; 35(2): 24-26

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Basarello Carla, Pizza Cossimo
Aescin determination in seeds and capsules of three pure and hybrid Aesculus species
Chemistry of Natural Compounds 2011; 47(1): 142-143

Łuszczki Jarogniew, Marczewski Tadeusz , Mazurkiewicz Lech, Karwan Sławomir, Teresińska Maja, Florek-Łuszczki Magdalena, Gleńsk Michał
Influence of osthole on the anticonvulsant activity of phenytoin and valproate in the maximal electroshock-induced seizures in mice
Annales UMCS - Sectio DDD: Pharmacia 2011; 24(1): 33-44

Kowalczyk Adam
Uodpornij się!
Działkowiec 2011; 736(12): 46-47

Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Gabrielska Janina, Bąkowska-Barczak Anna, Włoch Aleksandra, Dudra Anna, Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata
Antioxidant properties of polyphenolic extracts from chokeberry, blackcurrant, blackberry, and raspberry fruits
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio DDD: Pharmacia 2011; 24(3): 183-188

Kuś Piotr, Góralska Edyta, Woźniak Dorota, Matkowski Adam
Mangiferyna - aktywny biologicznie ksanton i nie tylko
Postępy Farmacji 2011; 1: 3-8

Wojciechowski Damian, Sroka Zbigniew, Gamian Andrzej
Investigation of antiradical potential of different kinds of teas and extracts from these teas using antiradical activity units (TAU)
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2011; 65: 796-803

Wojtasik Sylwia, Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Dryś Andrzej
The measurement of antiradical activity of some plant raw materials and extracts with use of TAU734 (Total Antiradical Unit)
Herba Polonica 2011; 57(4): 16-24
2010
Cisowski Wojciech
Skrzyp polny - rośina lecznicza
Panacea 2010; 33(4): 5-7

Łuszczki Jarogniew, Andres-Mach Marta, Gleńsk Michał, Skalicka-Woźniak Krystyna
Anticonvulsant effects of four linear furanocoumarins, bergapten, imperatorin, oxypeucedanin, and xanthotoxin, in the mouse maximal electroshock-induced seizure model: a comparative study
Pharmacological Reports 2010; 62(6): 1231-1236

Łuszczki Jarogniew, Rękas Anna, Mazurkiewicz Lech, Gleńsk Michał, Ossowska Grażyna
Effect of osthole on the protective activity of carbamazepine and phenobarbital against maximal electroshock-induced seizures in mice
Annales UMCS - Sectio DDD: Pharmacia 2010; 23(3): 145-156

Sparzak Barbara, Merino-Arévalo Maria, Vander Heyden Yvan, Krauze-Baranowska Mirosława, Majdan Magdalena, Fecka Izabela, Głód Daniel, Bączek Tomasz
HPLC analysis of polyphenols in the fruits of Rubus idaeus L. (Rosaceae)
Natural Product Research 2010; 24(19): 1811-1822
2000-2009
2009
Cisowski Wojciech, Włodarczyk Maciej
Naturalne polisacharydy i ich znaczenie w profilaktyce i terapii
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2009; 14: 21-27

Fecka Izabela
Development of chromatographic methods for determination of agrimoniin and related polyphenols in pharmaceutical products
Journal of the Association of Official Analytical Chemists International 2009; 92(2): 410-418

Fecka Izabela
Qualitative and quantitative determination of hydrolysable tannins and other polyphenols in herbal products from meadowsweet and dog rose
Phytochemical Analysis 2009; 20(3): 177-190

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Bassarello Carla, Pizza Cosimo, Stefanowicz Piotr, Świtalska Marta
A major saponin from leaves extract of Acer velutinum
Zeitschrift für Naturforschung 2009; 64b(9): 1081-1086

Łuszczki Jarogniew, Andres-Mach Marta, Cisowski Wojciech, Mażol Irena, Głowniak Kazimierz, Czuczwar Stanisław
Osthole suppresses seizures in the mouse maximal electroshock seizure model
European Journal of Pharmacology 2009; 607(1-3): 107-109

Łuszczki Jarogniew, Wojda Ewa, Andres-Mach Marta, Cisowski Wojciech, Gleńsk Michał, Głowniak Kazimierz, Czuczwar Stanisław
Anticonvulsant and acute neurotoxic effects of imperatorin, osthole and valproate in the maximal electroshock seizure and chimney tests in mice: a comparative study
Epilepsy Research 2009; 85(2-3): 293-299

Raj Danuta, Kokotkiewicz Adam, Łuczkiewicz Maria
Densitometric HPTLC analysis of indolizidine alkaloids in the herb and in-vitro cultures of Securinega suffruticosa
Journal of Planar Chromatography 2009; 22(5): 371-376

Sroka Zbigniew, Bełz Justyna
Antioxidant activity of hydrolyzed and non-hydrolyzed extracts of the inflorescence of linden (Tiliae inflorescentia)
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2009; 18(4): 329-335

Tuberoso Carlo, Kowalczyk Adam
Chemical composition of the essential oils of Achillea millefolium L. isolated by different distillation methods
Journal of Essential Oil Research 2009; 21(2): 108-111

Zimecki Michał, Artym Jolanta, Cisowski Wojciech, Mażol Irena, Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał
Immunomodulatory and anti-inflammatory activity of selected osthole derivatives
Zeitschrift für Naturforschung 2009; 64c(5-6): 361-368

Schilcher H., Dorsch W.
Ziołolecznictwo w pediatrii : podręcznik dla lekarzy i farmaceutów
(redakcja naukowa : Fecka Izabela)
MedPharm Polska, Wrocław 2009
2008
Fecka Izabela, Turek Sebastian
Determination of polyphenolic compounds in commercial herbal drugs and spices from Lamiaceae: thyme, wild thyme and sweet marjoram by chromatographic techniques
Food Chemistry 2008; 108(3): 1039-1053

Raj Danuta, Łuczkiewicz Maria
Securinega suffruticosa
Fitoterapia 2008; 76(6): 419-427

Sroka Zbigniew, Franiczek Roman
Antiradical and antimicrobial activity of extracts obtained from plant raw materials
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2008; 17(3): 275-283

van Wyk Ben-Erik, Wink Michael
Rośliny lecznicze świata. Ilustrowany przewodnik naukowy po najważniejszych roślinach leczniczych świata i ich wykorzystaniu
(tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja naukowa; praca zbiorowa:
Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Gleńsk Michał, Raj Danuta, Turek Sebastian, Włodarczyk Maciej)
MedPharm Polska, Wrocław 2008
2007
Berdowska Izabela, Marcinkowska Anna, Zieliński Bogdan, Fecka Izabela, Banaś Teresa
The effect of selected herb extracts on superoxide dismutase activity in jurkat cells
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2007; 16(3): 361-364

Fecka Izabela, Raj Danuta, Krauze-Baranowska Mirosława
Qualitative determination of four water-soluble compounds in herbal drugs from Lamiaceae using different chromatographic techniques
Chromatographia 2007; 66(1-2): 87-93

Fecka Izabela, Turek Sebastian
Determination of water-soluble polyphenolic compounds in commercial herbal teas from Lamiaceae: peppermint, melissa, and sage
Journal of Agriculture and Food Chemistry 2007; 55(26): 10908-10917

Tuberoso Carlo, Kowalczyk Adam, Sarritzu Erika, Cabras Paolo
Determination of antioxidant compounds and antioxidant activity in commercial oilseeds for food use
Food Chemistry 2007; 103(4): 1494-1501

Turek Sebastian, Cisowski Wojciech
Free and chemically bonded phenolic acids in barks of Viburnum opulus L. and Sambucus nigra L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 2007; 64(4): 377-383
2006
Cisowski Wojciech, Włodarczyk Maciej
Naturalne polisacharydy oraz korzyści i ryzyko ich stosowania w profilaktyce i terapii
Herba Polonica 2006; 52(3): 18

Frąckowiak Teresa, Bączek Tomasz, Kaliszan Roman, Żbikowska Beata, Gleńsk Michał, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Binding of an oxindole alkaloid from Uncaria tomentosa to amyloid protein (Aβ1-40)
Zeitschrift für Naturforschung 2006; 61c(11-12): 821-826

Pahlow Mannfried
Herbaty ziołowe. Moje najlepsze recepty
(redakcja naukowa: Fecka Izabela)
MedPharm Polska, Wrocław 2006

Sroka Zbigniew
The screening analysis of antiradical activity of some plant extracts
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2006; 60: 563-570

Turek Sebastian, Zawadzki Marcin, Murawska-Ciałowicz Eugenia
Farmakoterapia w chorobie Parkinsona
Essential Medicine – Magazyn Lekarzy Rodzinnych 2006; 27(1): 48-51

Włodarczyk Maciej, Matysik Grażyna, Cisowski Wojciech, Gleńsk Michał
Rapid densitometric quantitative screening of the myricitrin content of crude methanolic extracts of leaves from a variety of Acer species
Journal of Planar Chromatography 2006; 19(5): 378-382
2005
Cisowski Wojciech, Fecka Izabela, Gleńsk Michał
Znaczenie bioflawonoidów w zapobieganiu niektórym schorzeniom cywilizacyjnym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2005; 10: 9-15

Cisowski Wojciech, Mażol Irena, Gleńsk Michał
Investigation of the essential oils from three Cephalotaxus species
Acta Poloniae Pharmaceutica 2005; 62(6): 461-463

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Tannins and flavonoids from the Erodium cicutarium herb
Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60b(5): 555-560

Fecka Izabela, Raj Danuta, Krauze-Baranowska Mirosława, Cisowski Wojciech
HPTLC separation of luteolin-7-O-glucuronide and salvianolic acid K from several Lamiaceae species
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2005. Siofok (Hungary), 29-31 May 2005 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2005; s.329-337 poz.P-15

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Radom Monika, Cisowski Wojciech
TLC as a rapid and convenient method for saponin investigation
Journal of Planar Chromatography 2005; 18(2): 167-170

Gleńsk Michał, Raj Danuta, Włodarczyk Maciej
Sproszkowane roślinne surowce lecznicze – klucz do rozpoznawania
skrypt do nauki farmakognozji dla studentów farmacji
Katedra i Zakład Farmakognozji AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005
(plik .pdf do pobrania - wersja '06, ~350 kB)

Kowalczyk Adam, Tuberoso Carlo, Bruziewicz-Mikłaszewska Barbara, Cisowski Wojciech
Possible applications of some commercial seed oils in the treatment of stomatitis protetica and halitosis
Herba Polonica 2005; 51(3-4): 44-49

Marcinkowska Anna, Berdowska Izabela, Zieliński Bogdan, Drąg-Zalesińska Małgorzata, Wysocka Teresa, Fecka Izabela, Banaś Teresa
The effect of selected herbs extracts on viability of jurkat cells
Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal 2005; 77(2): 128

Sroka Zbigniew
Antioxidative and antiradical properties of plant phenolics
Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60c(11-12): 833-843

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
The anti-ROS activity of various plant extracts
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2005; 14(3): 423-433

Sroka Zbigniew, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Antiradical and anti-H2O2 properties of polyphenolic compounds from an aqueous peppermint extract
Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60c(11-12): 826-832

Sroka Zbigniew, Gamian Andrzej, Cisowski Wojciech
Niskocząsteczkowe związki przeciwutleniające pochodzenia naturalnego
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2005; 59: 34-41

Tuberoso Carlo, Kowalczyk Adam, Coroneo Valentina, Russo Maria Maria, Dessi Sandro, Cabras Paolo
Chemical composition and antioxidant, antimicrobial, and antifungal activities of the essential oil of Achillea ligustica All.
Journal of Agriculture and Food Chemistry 2005; 53(26): 10148-10153

Turek Sebastian
Molecular mechanisms of cancer-preventive effects of garlic organosulfur compounds
Herba Polonica 2005; 51(1-2): 77-92

Turek Sebastian
Ziele dziurawca zwyczajnego - składniki czynne i potencjalne zastosowania lecznicze
Postępy Fitoterapii 2005; 6(3-4): 80-86

Wardencki Waldemar, Michulec Magdalena, Cisowski Wojciech, Gleńsk Michał, Żbikowska Beata
Solvent residue determination in Uncaria tomentosa bark by HS-GC technique
Chemia Analityczna 2005; 50(3): 575-581

Włodarczyk Maciej
Fitochemia – struktury substancji pochodzenia naturalnego
skrypt do nauki farmakognozji dla studentów farmacji
Katedra i Zakład Farmakognozji AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005
(plik .pdf do pobrania - wersja '07, ~850 kB)

Zawadzki Marcin, Turek Sebastian
Zaparcia - od patofizjologii do leczenia
Lek w Polsce 2005; 9: 94-102

Zawadzki Marcin, Turek Sebastian
Zaparcia - od patofizjologii do leczenia
Gabinet Prywatny 2005; 10(143): 47-56
2004
Cisowski Wojciech, Kowalczyk Adam, Jamontt Joanna
Kłącze imbiru - zastosowanie lecznicze oraz składniki czynne
Postępy Fitoterapii 2004; 2(12): 71-76

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Optimalization of the separation of tannins from tormentil on HPTLC plates
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2004. Visegrad (Hungary), 23-25 May 2004 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2004; s.297-305 poz.P-15

Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Cisowski Wojciech
Optimization of the separation of flavonoid glycosides and rosmarinic acid from Mentha piperita on HPTLC plates
Journal of Planar Chromatography 2004; 17(1): 22-25

Gabrielska J., Soczyńska-Kordala M., Przestalski S., Sroka Zbigniew
Flawonoidy jako ochrona błon przed działaniem organocyny
V Konferencja Flawonoidy i ich zastosowanie, Rzeszów 2004; s. 330-339

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Radom Monika, Cisowski Wojciech
TLC as a rapid and convenient method for saponin investigation
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2004. Visegrad (Hungary), 23-25 May 2004 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2004; s.317-321 poz.P-17

Gleńsk Michał, Żbikowska Beata, Cisowski Wojciech
TLC separation of Uncaria tomentosa alkaloids on chemically modified stationary phases
Journal of Planar Chromatography 2004; 17(1): 14-17

Łukaszewicz Marcin, Matysiak-Kata Iwona, Skała Jacek, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Szopa Jan
Antioxidant capacity manipulation in transgenic potato tuber by changes in phenolic compounds content
Journal of Agriculture and Food Chemistry 2004; 52(6): 1526-1533

Mażol Irena, Gleńsk Michał, Cisowski Wojciech
Polyphenolic compounds from Platycodon grandiflorum A. DC.
Acta Poloniae Pharmaceutica 2004; 61(3): 203-208

Sroka Zbigniew, Kuta Iwona, Cisowski Wojciech, Dryś Andrzej
Antiradical activity of hydrolyzed and non-hydrolyzed extracts from Helichrysi inflorescentia and its phenolic contents
Zeitschrift für Naturforschung 2004; 59c(5-6): 363-367

Zieliński Bogdan, Berdowska Izabela, Seweryn Ewa, Ceremuga Ireneusz, Saczko Jolanta, Fecka Izabela, Banaś Teresa
Effect of flavonoid glycosides on angiotensin II induced changes in redox status in PC12 cells
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2004; 13(6): 891-895
2003
Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Cisowski Wojciech
Optimization of the separation of flavonoid glycosides and rosmarinic acid from Mentha piperita on HPTLC plates
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2003 : in honour of Prof. Dr. E. Tyihák on the occasion of his 70th birthday. Budapest (Hungary), 21-23 June 2003 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2003; s.223-230 poz.P-08

Gleńsk Michał, Żbikowska Beata, Cisowski Wojciech
TLC separation of uncaria tomentosa alkaloids on chemically modified stationary phases
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2003 : in honour of Prof. Dr. E. Tyihák on the occasion of his 70th birthday. Budapest (Hungary), 21-23 June 2003 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2003; s.243-249 poz.P-10

Kowalczyk Adam, Dąbrowska Janina, Mardarowicz Marek, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Comparative analysis of the composition of the volatile oils of two forms of Achillea crithmifolia W. et. K. - diploid and tetraploid
Zeitschrift für Naturforschung 2003; 58c(1-2): 146-147

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
Hydrogen peroxide scavenging, antioxidant and anti-radical activity of some phenolic acids
Food and Chemical Toxicology 2003; 41(6): 753-758

Sroka Zbigniew, Żukowski Paweł, Cisowski Wojciech
Badanie aktywności przeciwutleniającej wyciągów uzyskanych z liści buka (Fagi folium) i z ziela dziurawca (Hyperici herba)
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2003; 12(3): 273-280

Świąder Krystyna, Kowalczyk Adam, Matkowski Adam, Lamer-Zarawska Eliza
Chromatographic analysis of polyphenolic compounds in Scutellaria barbata D.Don. cultivated in Poland
Herba Polonica 2003; 49(3-4): 157-160
2002
Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
TLC determination of tannis and flavonoids in extracts from some Erodium species using chemically modified stationary phases
Journal of Planar Chromatography 2002, 15(6): 429-432

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
TLC determination, on chemically modified stationary phases, of Tannins and flavonoids in extracts from Erodium species
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2002 : in honour of Dr. F. Geiss on the occasion of his 70th birthday. Héviz (Hungary), May 11-13, 2002 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2002; s.215-223 poz.P-09

Fecka Izabela, Mazur Anita, Cisowski Wojciech
Kwas rozmarynowy, ważny składnik terapeutyczny niektórych surowców roślinnych
Postępy Fitoterapii 2002; 8(1-2): 20-25

Gleńsk Michał, Sawicka Urszula, Cisowski Wojciech
2D TLC - graft planar chromatography in the analysis of a mixture of phenolic acids
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2002 : in honour of Dr. F. Geiss on the occasion of his 70th birthday. Héviz (Hungary), May 11-13, 2002 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2002; s.233-239 poz.P-11

Gleńsk Michał, Sawicka Urszula, Mażol Irena, Cisowski Wojciech
2D TLC - graft planar chromatography in the analysis of a mixture of phenolic acids
Journal of Planar Chromatography 2002, 15(6): 463-465

Sawicka Urszula, Cisowski Wojciech, Matysik Grażyna, Kowalczyk Adam
HPTLC of phenolic acids in Bistortae rhizoma, Polygoni avicularis herba, Rhei radix with densitometric determination
Journal of Planar Chromatography 2002, 15(6): 442-448
2001
Cisowski Wojciech, Sawicka Urszula, Mardarowicz Marek, Asztemborska Monika, Łuczkiewicz Maria
Essential oil from herb and rhizome of Peucedanum ostruthium (L.Koch.) ex DC
Zeitschrift für Naturforschung 2001; 56c(11-12): 930-932

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Łuczkiewicz Maria
Determination of catechin and epicatechin in an extract from Uncaria tomentosa bark by TLC with chemically modified stationary phases
Journal of Planar Chromatography 2001; 14(6): 405-408

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Łuczkiewicz Maria
TLC determination of catechin and epicatechin in an extract from Uncaria tomentosa bark by chemically modified stationary phases
Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2001 "New milestones in TLC". Lillafüred (Hungary), 23-25 June 2001 ; ed. by Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2001; s.201-209

Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Cisowski Wojciech
Phenolic acids and depsides from some species of the Erodium genera
Zeitschrift für Naturforschung 2001; 56c(11-12): 943-950

Gleńsk Michał, Biały Zbigniew, Jurzysta Marian, Cisowski Wojciech
Two-dimensional TLC with a sorbent gradient for the analysis of alfalfa root saponins
Chromatographia 2001; 54(9-10): 669-672

Gleńsk Michał, Czekalska Marlena, Cisowski Wojciech
Resolution of saponins from a ginseng preparation by 2D TLC with an adsorbent gradient
Journal of Planar Chromatography 2001; 14(6): 454-456

Gleńsk Michał, Czekalska Marlena, Cisowski Wojciech
Resolution of saponins from ginseng preparation by 2D-TLC with a sorbent gradient
Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2001 "New milestones in TLC". Lillafüred (Hungary), 23-25 June 2001 ; ed. by Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2001; s.217-222

Gleńsk Michał, Wray Victor, Nimtz Manfred, Schöpke Thomas
Triterpenoid saponins of Bellis perennis
Scientia Pharmaceutica 2001; 69(1): 69-73

Kowalczyk Adam, Matysik Grażyna, Rządkowska-Bodalska Halina, Cisowski Wojciech
Thin-layer chromatography and densitometry of caffeic acid in some Dipsacaceae family plants
Journal of Planar Chromatography 2001; 14(3): 175-177

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech, Seredyńska Magdalena, Łuczkiewicz Maria
Phenolic extracts from meadowsweet and hawthorn flowers have antioxidative properties
Zeitschrift für Naturforschung 2001; 56c(9-10): 739-744

Sroka Zbigniew, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Łuczkiewicz Maria
Investigation into the anti-radical activity of extracts obtained from Uncaria tomentosa (Willd.) DC
Herba Polonica 2001; 47(3): 218-224
2000
Gleńsk Michał, Cisowski Wojciech
Two-dimensional TLC with an adsorbent gradient for analysis of saponins in Silene vulgaris Garcke
Journal of Planar Chromatography 2000; 13(1): 9-11

Sroka Zbigniew, Gola M., Rządkowska-Bodalska Halina
Antioxidative activity of Uvae ursi folium, Tiliae inflorescentia and Coffeae semen water extracts
Herba Polonica 2000; 46(1): 24-29
1990-1999
1999
Cisowski Wojciech
Znaczenie i rola żeń-szenia we współczesnym lecznictwie
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1999; 3: 31-36

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Multiple gradient development TLC in analysis of complex phenolic acids from Lycopus europaeus L.
Chromatographia 1999; 49(5-6): 256-260

Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara, Gleńsk Michał, Schöpke Thomas
Immunomodulatory activity of the saponin-rich fraction from roots of Silene vulgaris Garcke: initial study
Pharmazie 1999; 54(11): 864-866

Gleńsk Michał, Wray Victor, Nimtz Manfred, Schöpke Thomas
Silenosides A-C, triterpenoid saponins from Silene vulgaris
Journal of Natural Products 1999; 62(5): 717-721

Kowalczyk Adam, Krzyżanowska Jolanta
Preliminary antifungal activity of some Dipsacaceae family plants
Herba Polonica 1999; 45(2): 101-107

Rządkowska-Bodalska Halina
Alkaloidy pirolizydynowe i ich występowanie w surowicach roślinnych
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1999; 3: 21-30
1998
Kowalczyk Adam, Dąbrowska Janina, Nosal A.
Comparative analysis of the composition of volatile oil of yellow-flowered yarrow Achillea ageratum L. and Achillea compacta Willd.
Herba Polonica 1998; 44(2): 114-120

Rządkowska-Bodalska Halina
Prof. dr hab. Tadeusz Bodalski
50 lat Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1948-1998; pod red. Olafa Gubrynowicza, Aleksandra A. Kubisa; Wrocław : atla 2, 1998; s.30-33
1997
Fecka Izabela, Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara
Analiza fitochemiczna i ocena immunotropowej aktywności frakcji polifenolowej z ziela iglicy pospolitej (Erodium cicutarium (L.) L'Herit)
Herba Polonica 1997; 43(3): 214-221

Sroka Zbigniew, Jurzysta Marian, Tylcz Joanna, Rządkowska-Bodalska Halina
Stimulation of pancreatic lipase activity by saponins isolated from Medicago sativa L.
Zeitschrift für Naturforschung 1997; 52c(3-4): 235-239
1996
Dołyk Anna, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Roślinne surowce lecznicze o działaniu adaptogennym. Cz.2
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1996; 5(2): 205-213

Kajzer-Kolbuszewska Agnieszka, Rządkowska-Bodalska Halina
Polisacharydy roślin wyższych o działaniu przeciwnowotworowym
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1996; 5(1): 129-136

Rządkowska-Bodalska Halina, Lamer-Zarawska Eliza, Gąsiorowski Kazimierz
Taksol - diterpen o działaniu przeciwnowotworowym
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1996; 5(4): 513-521

Rządkowska-Bodalska Halina
Rośliny lecznicze o działaniu adaptogennym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 76-83

Rządkowska-Bodalska Halina
Rośliny lecznicze stosowane w medycynie Dalekiego Wschodu
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 63-70

Rządkowska-Bodalska Halina
Taksol - diterpen o działaniu przeciwnowotworowym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 44-49

Rządkowska-Bodalska Halina
Wybrane rośliny o interesującym działaniu biologicznym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 58-62

Żbikowska Beata, Sroka Zbigniew, Rządkowska-Bodalska Halina, Wiśnicka R.
Antioxidative properties of methanolic extracts from some Euonymus (Evonymus) L. species
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1996; 44(1): 21-28
1995
Dołyk Anna, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Roślinne surowce lecznicze o działaniu adaptogennym. Cz.1
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1995; 4(4): 515-523

Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Wpływ ekstraktu wodnego z owoców szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica L.) na żywotność i proliferację in vitro ludzkich limfocytów oraz limfoidalnych linii białaczkowych
Herba Polonica 1995; 41(1): 17-22

Rządkowska-Bodalska Halina, Kowalczyk-Ohem Bożena, Lamer-Zarawska Eliza
Chemical and biological investigation of lipophilic fraction of Linaria vulgaris Mill. (Scrophulariaceae)
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1995; 43(3-4): 179-184

Rządkowska-Bodalska Halina
Ziołolecznictwo w chorobach przewodu pokarmowego
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1995; 50b: 13-19
1994
Sroka Zbigniew, Rządkowska-Bodalska Halina, Mażol Irena
Antioxidative effect of extracts from Erodium cicutarium L.
Zeitschrift für Naturforschung 1994; 49c(11-12): 881-884

Sroka Zbigniew
The activity of lipase from Rhizopus sp. in native form and after immobilization on hollow-fiber membranes
Journal of Membrane Science 1994; 97: 209-214
1993
Grasza Beata, Olechnowicz-Stępień Waleria, Królicki Zbigniew
Flavonoid glycosides from the leaves of some Euonymus (Euonymus) species
Fitoterapia 1993; 64(4): 379-380
1992
Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Charakterystyka chemiczna oraz niektóre właściwości biologiczne owoców szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica L.)
Herba Polonica 1992; 38(3): 115-122

Rządkowska-Bodalska Halina, Mioduszewski J., Olechnowicz-Stępień Waleria
Badania frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.5. Próby rozdziału niektórych preparatów torfowych
Herba Polonica 1992; 38(1): 13-20
1991
Lamer-Zarawska Eliza, Rządkowska-Bodalska Halina, Karłowicz, Katarzyna
Antifungal activity of some medicinal plants of the Lamiaceae family
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1991; 39(4): 387-393

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Tołpa Stanisław, Kukla Stanisław
Badanie frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.4. Właściwości fizyko-chemiczne niektórych preparatów torfowych
Herba Polonica 1991; 37(3-4): 133-142

Skopińska-Różewska Ewa, Bajczewska-Fischer Wanda, Żukowska Marzena, Małkowska-Zwierz Wanda, Polakowski Igor, Pazdur Jacek, Rodomska Dorota, Mościcka Maria, Sokolnicka Irena, Kolewska Danuta, Marczak Maria, Morawska Irena, Nowakowska Elżbieta, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Immunomodulujące działanie Prepartu Torfowego Tołpy (PTT)
Reumatologia 1991; 29: 2

Skopińska-Różewska Ewa, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Żukowska Marzena, Małkowska-Zwierz Wanda, Radomska Dorota, Sobczyńska Agnieszka
Effect of extracts of St. John's Work (Hypericum perforatum L.) and lemon balm (Melissa officinalis L.) herbs on local GvH reaction and production of anti-SRBC antibodies
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1991; 39(3): 257-266
1990
Kowalczyk Bożena, Olechnowicz-Stępień Waleria
A further contribution to the lipophilic constituents of Fraxinus excelsior leaves
Planta Medica 1990; 56(6): 561-562
1980-1989
1989
Kowalczyk Bożena
Doględa wielka
Wiadomości Zielarskie 1989; 31(6): 15-16

Kowalczyk Bożena, Olechnowicz-Stępień Waleria
Phytochemical investigation on Fraxinus excelsior leaves
Planta Medica 1989; 55(1): 44

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza
Rośliny lecznicze stosowane u dzieci
wyd.2. PZWL, Warszawa 1989
1988
Cisowski Wojciech
Analiza HPLC flawonoidów z ziela Levisticum officinale Koch.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1988; 45(5): 441-444

Cisowski Wojciech, Grimshaw James
Chromone glycoside from the herb Angelica archangelica L. and Archangelica litoralis Fries.
Polish Journal of Chemistry 1988; 62(1-3): 135-141

Kowalczyk Bożena, Olechnowicz-Stępień Waleria
Badanie liści jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. Cz.1. Kwasy fenolowe i flawonoidy
Herba Polonica 1988; 34(1-2): 7-14

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Charakterystyka chemiczna niektórych wyciągów z Aloe arborescens Mill. oraz badanie ich wpływu na funkcje obronne granulocytów in vitro
Herba Polonica 1988; 34(1-2): 35-42

Robak Jadwiga, Korbut R., Shridi F., Rządkowska-Bodalska Halina
On the mechanism of antiagregatory effect of myricetin
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1988; 40(3): 337-340

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Gąsiorowski Kazimierz, Tołpa Stanisław, Kukla Stanisław
Badanie frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.2. Poszukiwanie substancji odpowiedzialnych za własności biologiczne surowca
Herba Polonica 1988; 34(4): 255-265

Stobiecki Maciej, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Cisowski Wojciech, Budko Edward
Identification of flavonoid glycosides isolated from plants by fast atom bombardment mass spectrometry and gas chromatography/mass spectrometry
Biomedical and Environmental Mass Spectrometry 1988; 15(11): 589-594

Zielińska-Jenczylik Janina, Sypuła Alicja, Budko Edward, Rządkowska-Bodalska Halina
Interferonogenic and antiviral effect of extracts from Erodium cicutarium. Cz.2. Modulatory activity of Erodium cicutarium extracts
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1988; 36(5): 527-536
1987
Cisowski Wojciech, Głowniak Kazimierz, Matysik Grażyna, Soczewiński Edward
Analiza frakcji kumarynowych z Angelica archangelica L. i Archangelica litoralis Fries. za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Herba Polonica 1987; 33(4): 233-244

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Tołpa Stanisław, Kukla Stanisław
Badanie frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.1. Analiza składu chemicznego
Herba Polonica 1987; 33(2): 126-135

Rządkowska-Bodalska Halina, Bieganowska Maria Lucyna, Cisowski Wojciech
Analiza chromatograficzna frakcji flawonoidowej z ziela i korzeni kopytnika (Asarum europaeum L.)
Herba Polonica 1987; 33(3): 167-173

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Gąsiorowski Kazimierz
The effect of shepherd’s purse extract (Capsella bursa pastoris (L.) Medik.) on the activity of some enzymatic systems essential for defensive function of granulocytes
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences 1987; 35(10-12): 301-306

Rządkowska-Bodalska Halina, Żuk J., Olechnowicz-Stępień Waleria
Badanie ziela wierzbownicy drobnokwiatowej Epilobium parviflorum Schreb
Herba Polonica 1987; 33(3): 179-184

Zielińska-Jenczylik Janina, Sypuła Alicja, Budko Edward, Rządkowska-Bodalska Halina
Interferonogenic and antiviral effect of extracts from Erodium cicutarium. Cz.1
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1987; 35(2): 211-220
1986
Banach Romuald, Olechnowicz-Stępień Waleria
Badanie frakcji flawonoidowej niektórych gatunków z rodzaju Monarda
Herba Polonica l986; 32(3-4): 145-153

Cisowski Wojciech
2-methyl-5,7-dihydroxychromone glucoside from Ammi visnaga Lam.
Polish Journal of Chemistry 1986; 60(7-12): 837-840

Cisowski Wojciech
Flavonoids of Ammi visnaga Lam. fruits
Polish Journal of Chemistry 1986; 60(1-3): 77-84

Cisowski Wojciech
Furanocoumarin from the fruits of Ammi visnaga Lam.
Polish Journal of Chemistry 1986; 60(1-3): 91-93

Cisowski Wojciech
Furanokumaryny w niektórych roślinach krajowych
Herba Polonica 1986; 32(1): 3-7

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe w zielu Chaerophyllum aromaticum L.
Herba Polonica 1986; 32(3-4): 139-144

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe ziela Pimpinella saxifraga L. i Pimpinella magna L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1986; 43(5): 493-498

Cisowski Wojciech, Bieganowska Maria
Analiza związków flawonoidowych z ziela Meum athamanticum Jacq. i Sanicula europaea L. za pomocą HPLC
Herba Polonica 1986; 32(3-4): 155-159

Kowalczyk Bożena
Dyptam jesionolistny - roślina ozdobna, trująca i lecznicza
Wiadomości Lekarskie 1986; 28(10): 14

Kowalczyk Bożena
Oznaczanie glicyryzynianu amonu w preparacie Tussilinar
Herba Polonica 1986; 32(3-4): 167-171

Lamer-Zarawska Eliza, Olechnowicz-Stępień Waleria, Królicki Zbigniew
Isolation of dihydroherbacetin glycoside from Calluna vulgaris L. flowers
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1986; 34(4-6): 71-74

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza
Rośliny lecznicze stosowane u dzieci
PZWL, Warszawa 1986

Robak Jadwiga, Duniec Zofia, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Cisowski Wojciech
The effect of same flavonoids on non-enzymatic lipid oxidation and enzymatic oxidation of arachidonic acid
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1986; 38(5-6): 483-491
1985
Banach Romuald
Pysznogłówki - rośliny mało znane
Wiadomości Zielarskie 1985; 27(7-8): 19-20

Cisowski Wojciech
Furanocoumarins of Angelica silvestris L. roots.
Polish Journal of Chemistry 1985; 59(10-12): 1149-1152

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe Myrrhis odorata (L.) Scop.
Herba Polonica 1985; 31(1-2): 13-19

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe w zielu Aegopodium podagraria L.
Herba Polonica 1985; 31(3-4): 135-140

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe w zielu i owocach Angelica archangelica L. i Archangelica litoralis Fries.
Herba Polonica 1985; 31(3-4): 125-134

Cisowski Wojciech, Grimshaw James
Chromone-O-glycoside from the herbs Angelica archangelica L. and Archangelica litoralis Fries. [list do redakcji]
Polish Journal of Chemistry 1985; 59(10-12) 1287-1288

Kowalczyk Bożena
Jesion wyniosły – roslina użytkowa i lecznicza
Wiadomości Zielarskie 1985; 27(10): 10-11
1984
Cisowski Wojciech
Biologiczne właściwości kumaryn. Cz.2. Działanie toksyczne
Herba Polonica 1984; 30(1): 71-79

Cisowski Wojciech
Flawonoidy a procesy nowotworowe i mutagenne
Herba Polonica 1984; 30(3-4): 219-231

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe Peucedanum verticillare (L.) Koch. ex DC.
Herba Polonica 1984; 30(3-4): 159-163

Zielińska-Jenczylik Janina, Sypuła Alicja, Cisowski Wojciech
Effect of plant extracts on the in vitro interferon synthesis
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1984; 32(5): 577-582
1983
Cisowski Wojciech
Biologiczne właściwości kumaryn. Cz.1. Działanie na rośliny oraz właściwości farmakologiczne i przeciwbakteryjne
Herba Polonica 1983; 29(3-4): 301-318

Cisowski Wojciech
Flavonoid compounds of the herb Peucedanum japonicum Thunb.
Polish Journal of Chemistry 1983; 57(10-12): 1283-1286

Olechnowicz-Stępień Waleria, Banach Romuald, Mrozikiewicz Aleksander, Szafarek P., Grzybowska J.
Działanie litogenolityczne kwasów tłuszczowych z owoców dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na kamienie żółciowe
Herba Polonica l983; 29(3-4): 241-247
1982
Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Grimshaw James
Investigation on lipid fraction compounds of heather flowers (Calluna vulgaris L.)
Polish Journal of Chemistry 1982; 56(1): 153-157
1981
Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina
Otrzymywanie niektórych pochodnych ostolu. Cz.2
Herba Polonica 1981; 27(2): 103-110

Grimshaw James, Jaruzelski Marcin, Lamer-Zarawska Eliza, Rządkowska-Bodalska Halina
Sterols and new triterpenoid from Leuzea carthamoides (Willd.) DC
Polish Journal of Chemistry 1981; 55(11): 2355-2358

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza
Poszukiwanie biologicznie aktywnych substancji w kalafonii sosnowej
Herba Polonica 1981; 27(2): 145-152

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Kędzia Bogdan
Poszukiwanie związków przeciwbakteryjnych w krajowych balsamach. Cz.1. Izolacja substancji o działaniu przeciwbakteryjnym z kalafonii sosnowej (Pinus sylvestris L.)
Herba Polonica 1981; 27(3): 273-282

Rządkowska-Bodalska Halina, Cisowski Wojciech, Banach Romuald
Zarys historii i aktualne problemy ziołolecznictwa. Cz.1
Wiadomosci Zielarskie 1981; 23(1): 6-8

Rządkowska-Bodalska Halina, Cisowski Wojciech, Banach Romuald
Zarys historii i aktualne problemy ziołolecznictwa. Cz.2
Wiadomosci Zielarskie 1981; 23(2): 10-11
1980
Lamer-Zarawska Eliza
Phytochemical studies of flavonoids and other compounds of juniper fruits (Juniperus communis L.)
Polish Journal of Chemistry 1980; 54(2): 213-219
1970-1979
1979
Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina
Synthesis of some derivatives of osthol. P.1
Polish Journal of Chemistry 1979; 53(7-8): 1527-1531

Olechnowicz-Stępień Waleria, Banach Romuald
Badanie kwasów tłuszczowych jako substancji rozpuszczających kamienie żółciowe
Herba Polonica 1979; 25(4): 293-302

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Cisowski Wojciech, Borys Aleksander
Próby reaktywacji stawów osadowych kopalń miedzi
Herba Polonica 1979; 25(2): 137-146
1978
Burzańska-Hermann Zdzisława
Izolacja i identyfikacja składników frakcji flawonoidowej z ziela krajowych gatunków rodzaju Mentha L. sekcji Verticillatae (Mentha arvensis L., Mentha sachalinensis Kudo, Mentha x verticillata, Mentha x smithiana Graham, Mentha x gentilis L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1978, 35(6): 673-680

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Lamer-Zarawska Eliza
Flavonoids of Calluna vulgaris flowers (Ericaceae)
Polish Journal of Chemistry 1978; 52(11): 2167-2172

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Novotny Ladislav, Masojidkowa Milena
Phytochemical investigation of Euonymus (Evonymus) latiofolia L. fruits
Polish Journal of Chemistry 1978; 52(6): 1161-1166
1977
Burzańska-Hermann Zdzisława, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Isolation and identification of flavonoid compounds of Mentha aquatica L. herb
Roczniki Chemii 1977; 51(4): 701-709

Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina, Lutomski Jerzy
Investigation on aristolochic acids in the native apecies of Aristolochia L. genus
Roczniki Chemii 1977; 51(11): 2125-2129

Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina, Szymczak Józef
Kwasy tłuszczowe lipidów ziela i korzeni gatunków rodzaju Aristolochia L. uprawianych w Polsce
Herba Polonica 1977; 23(2): 117-120

Cisowski Wojciech, Szymczak Józef, Przybylski Marek
Składniki ekstraktu eterowego z kłączy Peucedanum ostruthium (L.) Koch. pochodzenia krajowego
Herba Polonica 1977; 23(1): 19-24

Lamer-Zarawska Eliza
Flavonoids of Juniperus communis L.
Roczniki Chemii 1977, 51(11): 2131-2137
1976
Cisowski Wojciech, Lamer-Zarawska Eliza
Acylowe pochodne flawonoidów
Herba Polonica 1976; 22(2): 185-192

Cisowski Wojciech, Szymczak Józef
Zawartość kwasów tłuszczowych w lipidach z korzeni niektórych gatunków rodzaju Peucedanum L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1976; 33(6): 793-794

Olechnowicz-Stępień Weleria, Rządkowaka-Bodalska Halina
Investigationa of biological active compounds from peat.
Peat and peatlands in the natural protection. Proceedings of the 5th International Peat Congress. Vol.1. 21-25 października 1976; Poznań, Poland. Poznań 1976, s. 438-443

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji. Cz.2
Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1976
1975
Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
Some hydroxyacetophenone glycosides in selected species of Picea L. genus
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(1): 89-93

Burzańska-Hermann Zdzisława
Pochodne kwercetyny w zielu Euphorbia lucida W.K.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1975, 32(6), 703-708

Cisowski Wojciech
Flawonoid compounds in some species of Peucedanum L. genus
Roczniki Chemii 1975; 49(11): 1823-1830

Grimshaw James, Lamer-Zarawska Eliza
An isopentenylflavanone from Evodium rutaecarpa Hook.
Phytochemistry 1975; 14(3): 838-839

Górski Piotr Michał, Jurzysta Marian, Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoids from the bird's foot trefoil seeds (Lotus corniculatus L.)
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1975; 44(2): 289-295

Lamer-Zarawska Eliza
Biflawonoids in Juniperus L. species (Cupressaceae)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(1): 81-87

Lamer-Zarawska Eliza, Cisowski Wojciech
Zastosowanie metod chiralooptycznych w badaniach strukturalnych flawonoidów
Wiadomości Chemiczne 1975; 29(8): 567-577

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza
Badanie frakcji flawonoidowej niektórych surowców z rodziny Labiatae (Herba Serpylli, Herba Thymi, Herba Majoranae, Herba Origani)
Herba Polonica 1975; 21(4): 347

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Grimshaw James
Investigations of the etheral extract of elecampane root (Inula helenium L.) P.2.
Roczniki Chemii 1975; 49(4): 849-851

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids in the herb of yellow looestrife (Lysimachia vulgaris L.)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(3): 345-348

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rzepka Adam
The components of ethereal and methanolic extracts from the fruits of Celastrus tatarinovii Rupr.
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(3): 335-338
1974
Cisowski Wojciech
New acylated glucoside of quercetin from Peucedanum ostruthium (L.) Koch. herb
Roczniki Chemii 1974; 48(7-8): 1417-1418

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Związki flawonoidowe w zielu wąkroty zwyczajnej (Hydrocotyle vulgaris L.)
Herba Polonica 1974; 20(3): 243-246

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji. Cz.1
Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1974
1973
Bodalski Tadeusz, Burzańska Zdzisława
Flavonoids of the herb of Silaum flavescens Bernh. (Silaum pratensis Bess.)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1973; 25(4): 403-406

Lamer-Zarawska Eliza
Biflawonoidy. Rozpowszechnienie, budowa oraz metody badania
Herba Polonica 1973; 19(4): 405-415

Rządkowska-Bodalska Halina
Isolation and identification of flvonoids from leaves of Celastrus scandens L., Celastrus rugosa Rehd.et Wills., Celastrus gemmata Loss. and Celastrus loesneri Rehd. Et Wills.
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1973; 25(4): 407-416

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Biosynteza związków flawonoidowych
Herba Polonica 1973; 19(3): 278-289
1972
Bodalski Tadeusz, Noculak Alicja
Isolation and identification of β-sitosterol from the herb of Aegopodium podagraria L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1972; 24(2): 177-179

Dąbrowska Janina
Obserwacje rozmieszczenia azulenowych i bezazulenowych form Achillea L. na Śląsku na tle danych o rozmieszczeniu taksonów rodzaju Achillea L. na tym obszarze
Herba Polonica 1972; 18(1): 40-69

Dąbrowska Janina
Achillea crithmifolia W. et K. - nowy gatunek synantropijny we florze Polski
Fragmenta Floristica et Geobotanica 1972; 18(2): 147-151

Farkas Loránd, Wolfner A., Olechnowicz-Stępień Waleria
The synthesis calycosin and calycosin-7-β-D-glucoside
Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1972; 74(3): 367-370

Grimshaw James, Lamer-Zarawska Eliza
Structure of phellodendroside
Phytochemistry 1972; 11(11): 3273-3274

Lamer-Zarawska Eliza
Compounds of benzene fraction from leaves of some species of Cupressaceae family
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1972; 24(4): 401-405
1971
Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Flavonoid copmpounds in herbs of Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(2): 173-177

Dąbrowska Janina
Wielkość komórek szparkowych i pyłku u czterech gatunków Achillea L.
Herba Polonica 1971; 17(1-2): 13-30

Dąbrowska Janina
Korelacja między liczbą chloroplastów w komórkach szparkowych a poziomem poliploidalnym czternastu taksonów Achillea L.
Herba Polonica 1971; 17(3): 200-208

Nógrádi Mihály, Farkas Loránd, Olechnowicz-Stępień Waleria
Synthese von Flavonoid-bis-glykosiden, IV. Die Synthese von Quercetin-3-α-L-rhamnopyranosid-7-β-D-glucopyranosid und Quercetin-3-β-D-xylopyranosid-7-β-D-glucopyranosid, zwei Flavon-bis-glykosiden aus Euonymus (Evonymus) - Arten
Chemische Berichte 1971; 104(11): 3618-3620

Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids of some species of Euonymus (Evonymus). P.5. Differentiation of species of Euonymus (Evonymus) of the section Melanocarya Nakai by the investigations of flavonoids in leaves
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(3): 231-245

Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoids of the leaves of Celastrus angulata Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(3): 247-251
1970
Bodalski Tadeusz, Burzańska Zdzisława
Flavonoid compounds in the Aethusa cynapium L. herb
Acta Poloniae Pharmaceutica 1970; 27(2): 141-148

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Quercetin heterosides in Nyssa aquatica Marsh.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(1): 49-53

Malcher Ewa, Lamer-Zarawska Eliza
Synthesis of 5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone and 3'-hydroxy-5,7,4',5'-tetramethoxyflavone
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(4): 237-240

Nógrádi Mihály, Farkas Loránd, Olechnowicz-Stępień Waleria
Die Synthese des Quercetin 3-β-rutinoside-7-β-D-glucosids
Chemische Berichte 1970; 103(11), 3414-3418

Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids in some species of Euonymus (Evonymus). P.4. Flavonoids of leaves of Euonymus (Evonymus) maackii Rupr. and Euonymus (Evonymus) lanceifolia Loes.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(4): 223-229

Olechnowicz-Stępień Waleria, Malcher Ewa
Synthesis of quercetin 7-β-D-gluco-3-α-L-rhamno-β-D-glucoside
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(6): 431-433

Rządkowska-Bodalska Halina
Flawonoidy w liściach Celastrus orbiculata Thunb.
Roczniki Chemii 1970; 44(2): 283-289

Sonanini D., Rządkowska-Bodalska Halina, Steinegger E.
Über die Flavonol-Glycoside von Folium Stramonii
Pharmaceutica Acta Helvetiae 1970; 45(2), 153-156
1960-1969
1969
Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe kwiatostanów Spiraea media Schm.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(5): 443-447

Bodalski Tadeusz, Kowalewski Zdziasław
Rozwój farmakognozji w 25-leciu PRL i jego dalsze perspektywy
Farmacja Polska 1969; 25(10): 839-846

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
Isolation and identification of nor-icaroside from leaves of Phellodendron sp.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 181-184

Malcher Ewa, Bodalski Tadeusz
Separation and identification of flavonoids from herbs Lathyrus pratensis L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(6): 553-562

Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids of some Euonymus (Evonymus) species. P.3. Flavonoids in leaves of Euonymus (Evonymus) bungeana Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 173-179

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Investigations of the neutral fraction ethereal extract of the root of elecampane Inula helenium L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(4): 337-340

Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoids in flowers of weld (Reseda lutea). P.3. Identification of compound C
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 169-172

Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Benzo-γ-pyron derivatives in leaves of Myrica gale L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(6): 581-586

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Badanie niezmydlających się składników frakcji benzenowej liści woskownicy europejskiej (Myrica gale L.)
Herba Polonica 1969; 15(4): 355-359
1968
Lamer Eliza, Bodalski Tadeusz
Flavonoids of Thuja occidentalis L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(6): 623-633

Lamer Eliza, Malcher Ewa, Grimshaw James
Identification of 3',4',5',5,7-penathydroxyflavone and its 3'-monoglucoside
Tetrahedron Letters 1968; 9(12): 1419-1421

Olechnowicz-Stępień Waleria
Związki flawonoidowe w liściach Euonymus (Evonymus) verrucosa Scop. Cz.2
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(1): 73-79

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) w badaniach związków flawonoidowych
Herba Polonica 1968; 14(3): 179-204

Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoid compounds of Pastinaca sativa L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(3): 329-334
1967
Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe liści Hydrangea radiata Walt.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(1): 99-104

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza, Malcher Ewa
Związki flawonoidowe w liściach Evodia rutaecarpa Hook (Rutaceae)
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(6): 655-659

Bodalski Tadeusz, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz.2
Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław 1967

Kaczmarek Feliks, Lutomski Jerzy, Olechnowicz-Stępień Waleria, Szpunar Krystyna
Badanie działania czerwiogubnego składników frakcji eterowej korzenia omanu wielkiego (Inula helenium L.)
Herba Polonica 1967; 13(3): 114-119

Malcher Ewa, Lamer Eliza
Wyodrębnienie monoglukozydu 5,7,3',4',5'-pięciohydroksyflawonu
Acta Poloniae Pharmaceutica 1967; 24(3): 339

Olechnowicz-Stępień Waleria
Izolacja i identyfikacja związków flawonoidowych z liści Euonymus (Evonymus) europaea L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(1): 91-97

Olechnowicz-Stępień Waleria, Krug Henryk
Związki flawonoidowe Capsella bursa-pastoris Moench. Cz.2
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(5): 557-561
1966
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
Badania związków flawonoidowych występujących w liściach Hydrangea quercifolia L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1966; 18(1): 71-74

Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
O występowaniu kemferolu i astragaliny w kwiatostanach Coronilla varia L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1966; 23(2): 153-163

Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
Związki flawonoidowe w liściach Celastrus hypoglauca Hemsl.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1966; 18(3): 285-291
1965
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
O występowaniu felodendrozydu w liściach Phellodendron amurense Ruprecht
Acta Poloniae Pharmaceutica 1965; 22(3): 281-284

Bodalski Tadeusz, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz.1
Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław 1965

Krug Henryk, Borkowski Bogusław
Neue Flavonol Glykoside aus den Blattern von Peumus boldus Molina
Pharmazie 1965; 20(11): 692-698

Krug Henryk, Olechnowicz-Stępień Waleria
Związki flawonoidowe Ledum palustre L.
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(2): 213-219

Olechnowicz-Stępień Waleria, Krug Henryk
Związki flawonoidowe Capsella bursa-pastoris Moench. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(3): 389-394

Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Nowy glikozyd kemferolu w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.)
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(1): 27-32

Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Glikozydy flawonolowe w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.) Cz.2. Identyfikacja glikozydu B
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(3): 381-387
1964
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
O występowaniu hyperozydu w liściach Phellodendron japonicum Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae 1964; 16(1): 67-70

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Oznaczenie rutyny w pięciu gatunkach rodzaju Ruta L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(1): 55-58

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Występowanie rutyny oraz oznaczenie jej zawartości w liściach dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(1): 51-54

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa, Lokay Marian
Oznaczanie zawartości antrazwiązków w owocach 20 gatunków rodzaju Rhamnus L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(2): 131-134

Olechnowicz-Stępień Waleria
Polarograficzne oznaczanie alantolaktonów
Dissertationes Pharmaceuticae 1964; 16(4): 547-551
1963
Barańska Krystyna
Badanie niektórych związków flawonoidowych występujących w zielu Bidens tripartitus L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1963; 20(5): 357-364

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
A new flavanonol glucoside in the leaves of Phellodendron japonicum Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(3): 319-326

Olechnowicz-Stępień Waleria, Stępień Stanisław
Badania in vitro i in vivo działania heleniny i jej składników na niektóre gatunki dermatofitów
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(1): 17-22

Olechnowicz-Stępień Waleria
Otrzymywanie heleniny oraz głównych składników krystalicznej frakcji olejku eterycznego z korzenia omanu wielkiego (Inula helenium L., Compositae)
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(3): 301-311
1962
Barańska Krystyna, Lamer Eliza
Identyfikacja oraz oznaczenie niektórych flawonoidów występujących w kwiatach podbialu (Tussilago farfara L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1962; 19(3): 199-207

Bodalski Tadeusz, Woroszczuk Mieczysław
Analiza fitochemiczna nasion śliwy węgierki, Prunus domestica L. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1962; 14(3): 339-345

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska Halina
Kolorymetryczne oznaczanie alantolaktonów za pomocą roztworu waniliny w stężonym kwasie siarkowym. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1962; 14(3): 331-338
1960
Bodalski Tadeusz, Pelczarska Helena, Ujec Mieczysław
Próby leczenia rzęsistkowicy pochwy alkaloidami Chelidonium majus
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(3): 559-563

Olechnowicz-Stępień Waleria, Skurska Helena
Badanie antybiotycznych własności korzenia omanu wielkiego (Inula helenium, Compositae)
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(1): 179-189

Olechnowicz-Stępień Waleria, Skurska Helena
Działanie alantolaktonów in vitro na grzyby chorobotwórcze i saprofityczne
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(2): 347-353

Olechnowicz-Stępień Waleria
Przyczynek do badań nad metabolizmem rutyny w kwiatach Forsythia sp.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1960; 7(2): 131-118

Rządkowska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Odróżnianie owoców Ammi visnaga Lam. od owoców Ammi majus L. na drodze mikrosublimacji
Dissertationes Pharmaceuticae 1960; 12(4): 293-302
1950-1959
1959
Bodalski Tadeusz
Farmakognozja dla liceów farmaceutycznych
wyd.2. PZWL, Warszawa 1959
1958
Bodalski Tadeusz, Perczarska Helena, Ujec Mieczysław
Działanie sangwinaryny i chelerytryny na Trichomonas vaginalis in vitro
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1958; 6(4): 705-711
1957
Bodalski Tadeusz, Kańtoch Mirosław, Rządkowska Halina
Działanie antybakteryjne i antyfagowe alkaloidów Chelidonium majus L. [doniesienie tymczasowe]
Dissertationes Pharmaceuticae 1957; 9(2): 159

Bodalski Tadeusz, Rządkowska Halina
Wymoczkobójcze działanie niektórych alkaloidów Chelidonium majus L.
Dissertationes Pharmaceuticae 1957; 9(3): 265-271

Bodalski Tadeusz, Kańtoch Mirosław, Rządkowska Halina
Antyfagowe działanie alkaloidów Chelidonium majus L.
Dissertationes Pharmaceuticae 1957; 9(4): 273-286

Bodalski Tadeusz
Farmakognozja dla liceów farmaceutycznych
PZWL, Warszawa 1957

Olechnowicz-Stępień Waleria
Kwiaty forsycji jako zródło rutyny
Acta Poloniae Pharmaceutica 1957; 14(1): 33-40
1956
Rządkowska Halina
*Odróżnianie związków barbiturowych na drodze mikrosublimacji
Acta Poloniae Pharmaceutica 1956; 13(1): 57-63
praca wykonana w Pracowni Chemii Toksykologicznej i Sądowej AM we Wrocławiu kierowanej przez T.Bodalskiego, wymieniana w zasadzie zwyczajowo
1955
Olechowska-Barańska Krystyna, Bańkowski Czesław
Opium wyprodukowane w Ogrodzie Roślin Leczniczych AM we Wrocławiu.
Farmacja Polska 1955; 11(1): 10-11

Olszewski Zenon
Zastosowanie liści orzecha włoskiego jako surowca garbnikowego w preparatyce galenowej
Farmacja Polska 1955; 11(9): 208-210

Tyrkiel Oktawiusz
Knopry jako surowiec garbnikowy
Acta Poloniae Pharmaceutica 1955; 12(1): 23-27
1954
Olszewski Zenon
Folium Juglandis regiae L. jako surowiec garbnikowy
Acta Poloniae Pharmaceutica 1954; 11(1): 77-86
1953
Olechowska-Barańska Krystyna
Nasiona Digitalis L. i ich cechy rozpoznawcze
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1953; 22(2): 321-330

Olechowska-Barańska Krystyna, Tyrkiel Oktawiusz [na okładce podano błędnie imię – przyp.red.], Kowalewska-Kolago Leokadia
Systematyka farmakognostyczna (system botaniczny). Według wykładów T.Bodalskiego
PZWL, Warszawa 1953
1952
Monikowski Kazimierz, Bodalski Tadeusz
Badanie żywności. Mikroskopowa analiza produktów roślinnych
PZWL, Warszawa 1952
1950
Bodalski Tadeusz
O mikrochemicznym wykrywaniu sadźca (Eupatorium cannabinum) w zafałszowanych korzeniach i nalewkach kozłka (Valeriana officinalis)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1950; 7(3-4): 255-263
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl