publikacje

pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

wszystkie 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-... aktualne

1990-1999
1999
Cisowski Wojciech
Znaczenie i rola żeń-szenia we współczesnym lecznictwie
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1999; 3: 31-36

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Multiple gradient development TLC in analysis of complex phenolic acids from Lycopus europaeus L.
Chromatographia 1999; 49(5-6): 256-260

Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara, Gleńsk Michał, Schöpke Thomas
Immunomodulatory activity of the saponin-rich fraction from roots of Silene vulgaris Garcke: initial study
Pharmazie 1999; 54(11): 864-866

Gleńsk Michał, Wray Victor, Nimtz Manfred, Schöpke Thomas
Silenosides A-C, triterpenoid saponins from Silene vulgaris
Journal of Natural Products 1999; 62(5): 717-721

Kowalczyk Adam, Krzyżanowska Jolanta
Preliminary antifungal activity of some Dipsacaceae family plants
Herba Polonica 1999; 45(2): 101-107

Rządkowska-Bodalska Halina
Alkaloidy pirolizydynowe i ich występowanie w surowicach roślinnych
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1999; 3: 21-30
1998
Kowalczyk Adam, Dąbrowska Janina, Nosal A.
Comparative analysis of the composition of volatile oil of yellow-flowered yarrow Achillea ageratum L. and Achillea compacta Willd.
Herba Polonica 1998; 44(2): 114-120

Rządkowska-Bodalska Halina
Prof. dr hab. Tadeusz Bodalski
50 lat Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1948-1998; pod red. Olafa Gubrynowicza, Aleksandra A. Kubisa; Wrocław : atla 2, 1998; s.30-33
1997
Fecka Izabela, Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara
Analiza fitochemiczna i ocena immunotropowej aktywności frakcji polifenolowej z ziela iglicy pospolitej (Erodium cicutarium (L.) L'Herit)
Herba Polonica 1997; 43(3): 214-221

Sroka Zbigniew, Jurzysta Marian, Tylcz Joanna, Rządkowska-Bodalska Halina
Stimulation of pancreatic lipase activity by saponins isolated from Medicago sativa L.
Zeitschrift für Naturforschung 1997; 52c(3-4): 235-239
1996
Dołyk Anna, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Roślinne surowce lecznicze o działaniu adaptogennym. Cz.2
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1996; 5(2): 205-213

Kajzer-Kolbuszewska Agnieszka, Rządkowska-Bodalska Halina
Polisacharydy roślin wyższych o działaniu przeciwnowotworowym
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1996; 5(1): 129-136

Rządkowska-Bodalska Halina, Lamer-Zarawska Eliza, Gąsiorowski Kazimierz
Taksol - diterpen o działaniu przeciwnowotworowym
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1996; 5(4): 513-521

Rządkowska-Bodalska Halina
Rośliny lecznicze o działaniu adaptogennym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 76-83

Rządkowska-Bodalska Halina
Rośliny lecznicze stosowane w medycynie Dalekiego Wschodu
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 63-70

Rządkowska-Bodalska Halina
Taksol - diterpen o działaniu przeciwnowotworowym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 44-49

Rządkowska-Bodalska Halina
Wybrane rośliny o interesującym działaniu biologicznym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 58-62

Żbikowska Beata, Sroka Zbigniew, Rządkowska-Bodalska Halina, Wiśnicka R.
Antioxidative properties of methanolic extracts from some Euonymus (Evonymus) L. species
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1996; 44(1): 21-28
1995
Dołyk Anna, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Roślinne surowce lecznicze o działaniu adaptogennym. Cz.1
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1995; 4(4): 515-523

Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Wpływ ekstraktu wodnego z owoców szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica L.) na żywotność i proliferację in vitro ludzkich limfocytów oraz limfoidalnych linii białaczkowych
Herba Polonica 1995; 41(1): 17-22

Rządkowska-Bodalska Halina, Kowalczyk-Ohem Bożena, Lamer-Zarawska Eliza
Chemical and biological investigation of lipophilic fraction of Linaria vulgaris Mill. (Scrophulariaceae)
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1995; 43(3-4): 179-184

Rządkowska-Bodalska Halina
Ziołolecznictwo w chorobach przewodu pokarmowego
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1995; 50b: 13-19
1994
Sroka Zbigniew, Rządkowska-Bodalska Halina, Mażol Irena
Antioxidative effect of extracts from Erodium cicutarium L.
Zeitschrift für Naturforschung 1994; 49c(11-12): 881-884

Sroka Zbigniew
The activity of lipase from Rhizopus sp. in native form and after immobilization on hollow-fiber membranes
Journal of Membrane Science 1994; 97: 209-214
1993
Grasza Beata, Olechnowicz-Stępień Waleria, Królicki Zbigniew
Flavonoid glycosides from the leaves of some Euonymus (Euonymus) species
Fitoterapia 1993; 64(4): 379-380
1992
Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Charakterystyka chemiczna oraz niektóre właściwości biologiczne owoców szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica L.)
Herba Polonica 1992; 38(3): 115-122

Rządkowska-Bodalska Halina, Mioduszewski J., Olechnowicz-Stępień Waleria
Badania frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.5. Próby rozdziału niektórych preparatów torfowych
Herba Polonica 1992; 38(1): 13-20
1991
Lamer-Zarawska Eliza, Rządkowska-Bodalska Halina, Karłowicz, Katarzyna
Antifungal activity of some medicinal plants of the Lamiaceae family
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1991; 39(4): 387-393

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Tołpa Stanisław, Kukla Stanisław
Badanie frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.4. Właściwości fizyko-chemiczne niektórych preparatów torfowych
Herba Polonica 1991; 37(3-4): 133-142

Skopińska-Różewska Ewa, Bajczewska-Fischer Wanda, Żukowska Marzena, Małkowska-Zwierz Wanda, Polakowski Igor, Pazdur Jacek, Rodomska Dorota, Mościcka Maria, Sokolnicka Irena, Kolewska Danuta, Marczak Maria, Morawska Irena, Nowakowska Elżbieta, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Immunomodulujące działanie Prepartu Torfowego Tołpy (PTT)
Reumatologia 1991; 29: 2

Skopińska-Różewska Ewa, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Żukowska Marzena, Małkowska-Zwierz Wanda, Radomska Dorota, Sobczyńska Agnieszka
Effect of extracts of St. John's Work (Hypericum perforatum L.) and lemon balm (Melissa officinalis L.) herbs on local GvH reaction and production of anti-SRBC antibodies
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1991; 39(3): 257-266
1990
Kowalczyk Bożena, Olechnowicz-Stępień Waleria
A further contribution to the lipophilic constituents of Fraxinus excelsior leaves
Planta Medica 1990; 56(6): 561-562
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl