publikacje

pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

wszystkie 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-... aktualne

1970-1979
1979
Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina
Synthesis of some derivatives of osthol. P.1
Polish Journal of Chemistry 1979; 53(7-8): 1527-1531

Olechnowicz-Stępień Waleria, Banach Romuald
Badanie kwasów tłuszczowych jako substancji rozpuszczających kamienie żółciowe
Herba Polonica 1979; 25(4): 293-302

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Cisowski Wojciech, Borys Aleksander
Próby reaktywacji stawów osadowych kopalń miedzi
Herba Polonica 1979; 25(2): 137-146
1978
Burzańska-Hermann Zdzisława
Izolacja i identyfikacja składników frakcji flawonoidowej z ziela krajowych gatunków rodzaju Mentha L. sekcji Verticillatae (Mentha arvensis L., Mentha sachalinensis Kudo, Mentha x verticillata, Mentha x smithiana Graham, Mentha x gentilis L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1978, 35(6): 673-680

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Lamer-Zarawska Eliza
Flavonoids of Calluna vulgaris flowers (Ericaceae)
Polish Journal of Chemistry 1978; 52(11): 2167-2172

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Novotny Ladislav, Masojidkowa Milena
Phytochemical investigation of Euonymus (Evonymus) latiofolia L. fruits
Polish Journal of Chemistry 1978; 52(6): 1161-1166
1977
Burzańska-Hermann Zdzisława, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Isolation and identification of flavonoid compounds of Mentha aquatica L. herb
Roczniki Chemii 1977; 51(4): 701-709

Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina, Lutomski Jerzy
Investigation on aristolochic acids in the native apecies of Aristolochia L. genus
Roczniki Chemii 1977; 51(11): 2125-2129

Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina, Szymczak Józef
Kwasy tłuszczowe lipidów ziela i korzeni gatunków rodzaju Aristolochia L. uprawianych w Polsce
Herba Polonica 1977; 23(2): 117-120

Cisowski Wojciech, Szymczak Józef, Przybylski Marek
Składniki ekstraktu eterowego z kłączy Peucedanum ostruthium (L.) Koch. pochodzenia krajowego
Herba Polonica 1977; 23(1): 19-24

Lamer-Zarawska Eliza
Flavonoids of Juniperus communis L.
Roczniki Chemii 1977, 51(11): 2131-2137
1976
Cisowski Wojciech, Lamer-Zarawska Eliza
Acylowe pochodne flawonoidów
Herba Polonica 1976; 22(2): 185-192

Cisowski Wojciech, Szymczak Józef
Zawartość kwasów tłuszczowych w lipidach z korzeni niektórych gatunków rodzaju Peucedanum L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1976; 33(6): 793-794

Olechnowicz-Stępień Weleria, Rządkowaka-Bodalska Halina
Investigationa of biological active compounds from peat.
Peat and peatlands in the natural protection. Proceedings of the 5th International Peat Congress. Vol.1. 21-25 października 1976; Poznań, Poland. Poznań 1976, s. 438-443

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji. Cz.2
Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1976
1975
Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
Some hydroxyacetophenone glycosides in selected species of Picea L. genus
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(1): 89-93

Burzańska-Hermann Zdzisława
Pochodne kwercetyny w zielu Euphorbia lucida W.K.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1975, 32(6), 703-708

Cisowski Wojciech
Flawonoid compounds in some species of Peucedanum L. genus
Roczniki Chemii 1975; 49(11): 1823-1830

Grimshaw James, Lamer-Zarawska Eliza
An isopentenylflavanone from Evodium rutaecarpa Hook.
Phytochemistry 1975; 14(3): 838-839

Górski Piotr Michał, Jurzysta Marian, Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoids from the bird's foot trefoil seeds (Lotus corniculatus L.)
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1975; 44(2): 289-295

Lamer-Zarawska Eliza
Biflawonoids in Juniperus L. species (Cupressaceae)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(1): 81-87

Lamer-Zarawska Eliza, Cisowski Wojciech
Zastosowanie metod chiralooptycznych w badaniach strukturalnych flawonoidów
Wiadomości Chemiczne 1975; 29(8): 567-577

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza
Badanie frakcji flawonoidowej niektórych surowców z rodziny Labiatae (Herba Serpylli, Herba Thymi, Herba Majoranae, Herba Origani)
Herba Polonica 1975; 21(4): 347

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Grimshaw James
Investigations of the etheral extract of elecampane root (Inula helenium L.) P.2.
Roczniki Chemii 1975; 49(4): 849-851

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids in the herb of yellow looestrife (Lysimachia vulgaris L.)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(3): 345-348

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rzepka Adam
The components of ethereal and methanolic extracts from the fruits of Celastrus tatarinovii Rupr.
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(3): 335-338
1974
Cisowski Wojciech
New acylated glucoside of quercetin from Peucedanum ostruthium (L.) Koch. herb
Roczniki Chemii 1974; 48(7-8): 1417-1418

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Związki flawonoidowe w zielu wąkroty zwyczajnej (Hydrocotyle vulgaris L.)
Herba Polonica 1974; 20(3): 243-246

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji. Cz.1
Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1974
1973
Bodalski Tadeusz, Burzańska Zdzisława
Flavonoids of the herb of Silaum flavescens Bernh. (Silaum pratensis Bess.)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1973; 25(4): 403-406

Lamer-Zarawska Eliza
Biflawonoidy. Rozpowszechnienie, budowa oraz metody badania
Herba Polonica 1973; 19(4): 405-415

Rządkowska-Bodalska Halina
Isolation and identification of flvonoids from leaves of Celastrus scandens L., Celastrus rugosa Rehd.et Wills., Celastrus gemmata Loss. and Celastrus loesneri Rehd. Et Wills.
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1973; 25(4): 407-416

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Biosynteza związków flawonoidowych
Herba Polonica 1973; 19(3): 278-289
1972
Bodalski Tadeusz, Noculak Alicja
Isolation and identification of β-sitosterol from the herb of Aegopodium podagraria L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1972; 24(2): 177-179

Dąbrowska Janina
Obserwacje rozmieszczenia azulenowych i bezazulenowych form Achillea L. na Śląsku na tle danych o rozmieszczeniu taksonów rodzaju Achillea L. na tym obszarze
Herba Polonica 1972; 18(1): 40-69

Dąbrowska Janina
Achillea crithmifolia W. et K. - nowy gatunek synantropijny we florze Polski
Fragmenta Floristica et Geobotanica 1972; 18(2): 147-151

Farkas Loránd, Wolfner A., Olechnowicz-Stępień Waleria
The synthesis calycosin and calycosin-7-β-D-glucoside
Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1972; 74(3): 367-370

Grimshaw James, Lamer-Zarawska Eliza
Structure of phellodendroside
Phytochemistry 1972; 11(11): 3273-3274

Lamer-Zarawska Eliza
Compounds of benzene fraction from leaves of some species of Cupressaceae family
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1972; 24(4): 401-405
1971
Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Flavonoid copmpounds in herbs of Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(2): 173-177

Dąbrowska Janina
Wielkość komórek szparkowych i pyłku u czterech gatunków Achillea L.
Herba Polonica 1971; 17(1-2): 13-30

Dąbrowska Janina
Korelacja między liczbą chloroplastów w komórkach szparkowych a poziomem poliploidalnym czternastu taksonów Achillea L.
Herba Polonica 1971; 17(3): 200-208

Nógrádi Mihály, Farkas Loránd, Olechnowicz-Stępień Waleria
Synthese von Flavonoid-bis-glykosiden, IV. Die Synthese von Quercetin-3-α-L-rhamnopyranosid-7-β-D-glucopyranosid und Quercetin-3-β-D-xylopyranosid-7-β-D-glucopyranosid, zwei Flavon-bis-glykosiden aus Euonymus (Evonymus) - Arten
Chemische Berichte 1971; 104(11): 3618-3620

Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids of some species of Euonymus (Evonymus). P.5. Differentiation of species of Euonymus (Evonymus) of the section Melanocarya Nakai by the investigations of flavonoids in leaves
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(3): 231-245

Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoids of the leaves of Celastrus angulata Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(3): 247-251
1970
Bodalski Tadeusz, Burzańska Zdzisława
Flavonoid compounds in the Aethusa cynapium L. herb
Acta Poloniae Pharmaceutica 1970; 27(2): 141-148

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Quercetin heterosides in Nyssa aquatica Marsh.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(1): 49-53

Malcher Ewa, Lamer-Zarawska Eliza
Synthesis of 5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone and 3'-hydroxy-5,7,4',5'-tetramethoxyflavone
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(4): 237-240

Nógrádi Mihály, Farkas Loránd, Olechnowicz-Stępień Waleria
Die Synthese des Quercetin 3-β-rutinoside-7-β-D-glucosids
Chemische Berichte 1970; 103(11), 3414-3418

Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids in some species of Euonymus (Evonymus). P.4. Flavonoids of leaves of Euonymus (Evonymus) maackii Rupr. and Euonymus (Evonymus) lanceifolia Loes.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(4): 223-229

Olechnowicz-Stępień Waleria, Malcher Ewa
Synthesis of quercetin 7-β-D-gluco-3-α-L-rhamno-β-D-glucoside
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(6): 431-433

Rządkowska-Bodalska Halina
Flawonoidy w liściach Celastrus orbiculata Thunb.
Roczniki Chemii 1970; 44(2): 283-289

Sonanini D., Rządkowska-Bodalska Halina, Steinegger E.
Über die Flavonol-Glycoside von Folium Stramonii
Pharmaceutica Acta Helvetiae 1970; 45(2), 153-156
© MW 2005-2017     podziękowania     ostatnia aktualizacja: 16.IV.2018     konstruktywne pomysły i uwagi proszę kierować tutaj
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl