doctoral theses

from Chair and Department of Pharmacognosy, Wroclaw Medical University
after 2000
Nowicka Agnieszka
Badania związków wielofenolowych oraz innych składników aktywnych owoców i liści wybranych odmian uprawnych Fragaria x ananassa Duch.
PhD these (promoter: Fecka Izabela)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 2017
Biskup Izabela
Badania kliniczno-kontrolne związku pomiędzy poziomem alkilorezorcynoli a rozwojem cukrzycy typu 2 oraz wstępna ocena cytotoksyczności in vitro alkilorezorcynoli izolowanych z otrąb zbożowych
PhD these (promoter: Fecka Izabela)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 2016
Kuś Piotr
Charakterystyka fitochemiczna i klasyfikacja wybranych polskich miodów oraz ocena ich aktywności biologicznej
PhD these (promoter: Sroka Zbigniew)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 2014
Raj Danuta
Badania biotechnologiczne nad akumulacją związków alkaloidowych w kulturach in vitro Securinega suffruticosa
PhD these (promoter: Łuczkiewicz Maria)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 2011
Włodarczyk Maciej
Phytochemical analysis of californian incense cedar (Calocedrus decurrens (Torr.) Florin) as the source of natural compounds with a prospective medical interest
PhD these (promoter: Cisowski Wojciech)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 2011
Turek Sebastian
Otrzymywanie związków naturalnych i ich syntetycznych pochodnych oraz badanie aktywności tych połączeń w oddziaływaniu z kinazą kazeinową 2
PhD these (promoter: Cisowski Wojciech)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 2007
1990-2000
Fecka Izabela
Study on the polyphenolic fraction from the selected Erodium species
PhD these (promoter: Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 2000
Gleńsk Michał
Study on the saponin fraction from the Silene vulgaris (Moench) Garcke roots
PhD these (promoter: Cisowski Wojciech)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1999
Kowalczyk Adam
Study on the polyphenolic fraction from the selected species from Dipsacaceae family
PhD these (promoter: Rządkowska-Bodalska Halina)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1998
1970-1990
Kowalczyk Bożena
Study on the lipophilic compounds from the Fraxinus excelsior L. leaves
PhD these (promoter: Olechnowicz-Stępień Waleria)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1990
Burzańska-Hermann Zdzisława
Study on the flavonoids in the Mentha L. species from Poland
PhD these (promoter: Olechnowicz-Stępień Waleria)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1975
Cisowski Wojciech
Study on the flavonoids in the selected Peucedanum L. species
PhD these (promoter: Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1973
1950-1970
Malcher Ewa
Isolation and identification of flavonoids from Lathyrus pratensis L. herb
PhD these (promoter: Bodalski Tadeusz)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1967 [or 1968]
Lamer Eliza
Flavonoids from Thuja occidentalis L.
PhD these (promoter: Bodalski Tadeusz)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1967
Rządkowska-Bodalska Halina
New flavonol glycosides from the Reseda lutea L. flowers
PhD these (promoter: Mądalski Józef)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1964
Olechnowicz-Stępień Waleria
Isolation of main compounds from the crystallic fraction of Inula helenium L. roots essential oil and determination of their fungistatic activity
PhD these (promoter: Bodalski Tadeusz)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1961
Barańska Krystyna
Study on some flavonoids from Bidens tripartitus L. herb
PhD these (promoter: Bodalski Tadeusz)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1961
Olszewski Zenon
Folium Juglandis regiae as the tannin-rich herbal drug and the preparations obtained therefrom
PhD these (promoter: Bodalski Tadeusz)
Wroclaw Medical University, Wroclaw 1952
© MW 2005-2017     last update: 28.IX.2016     good ideas and comments here
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl