publications

Chair and Department of Pharmacognosy, Wroclaw Medical University

all 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-... current

1960-1969
1969
Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe kwiatostanów Spiraea media Schm.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(5): 443-447

Bodalski Tadeusz, Kowalewski Zdziasław
Rozwój farmakognozji w 25-leciu PRL i jego dalsze perspektywy
Farmacja Polska 1969; 25(10): 839-846

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
Isolation and identification of nor-icaroside from leaves of Phellodendron sp.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 181-184

Malcher Ewa, Bodalski Tadeusz
Separation and identification of flavonoids from herbs Lathyrus pratensis L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(6): 553-562

Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids of some Euonymus (Evonymus) species. P.3. Flavonoids in leaves of Euonymus (Evonymus) bungeana Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 173-179

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Investigations of the neutral fraction ethereal extract of the root of elecampane Inula helenium L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(4): 337-340

Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoids in flowers of weld (Reseda lutea). P.3. Identification of compound C
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 169-172

Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Benzo-γ-pyron derivatives in leaves of Myrica gale L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(6): 581-586

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Badanie niezmydlających się składników frakcji benzenowej liści woskownicy europejskiej (Myrica gale L.)
Herba Polonica 1969; 15(4): 355-359
1968
Lamer Eliza, Bodalski Tadeusz
Flavonoids of Thuja occidentalis L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(6): 623-633

Lamer Eliza, Malcher Ewa, Grimshaw James
Identification of 3',4',5',5,7-penathydroxyflavone and its 3'-monoglucoside
Tetrahedron Letters 1968; 9(12): 1419-1421

Olechnowicz-Stępień Waleria
Związki flawonoidowe w liściach Euonymus (Evonymus) verrucosa Scop. Cz.2
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(1): 73-79

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) w badaniach związków flawonoidowych
Herba Polonica 1968; 14(3): 179-204

Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoid compounds of Pastinaca sativa L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(3): 329-334
1967
Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe liści Hydrangea radiata Walt.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(1): 99-104

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza, Malcher Ewa
Związki flawonoidowe w liściach Evodia rutaecarpa Hook (Rutaceae)
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(6): 655-659

Bodalski Tadeusz, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz.2
Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław 1967

Kaczmarek Feliks, Lutomski Jerzy, Olechnowicz-Stępień Waleria, Szpunar Krystyna
Badanie działania czerwiogubnego składników frakcji eterowej korzenia omanu wielkiego (Inula helenium L.)
Herba Polonica 1967; 13(3): 114-119

Malcher Ewa, Lamer Eliza
Wyodrębnienie monoglukozydu 5,7,3',4',5'-pięciohydroksyflawonu
Acta Poloniae Pharmaceutica 1967; 24(3): 339

Olechnowicz-Stępień Waleria
Izolacja i identyfikacja związków flawonoidowych z liści Euonymus (Evonymus) europaea L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(1): 91-97

Olechnowicz-Stępień Waleria, Krug Henryk
Związki flawonoidowe Capsella bursa-pastoris Moench. Cz.2
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(5): 557-561
1966
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
Badania związków flawonoidowych występujących w liściach Hydrangea quercifolia L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1966; 18(1): 71-74

Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
O występowaniu kemferolu i astragaliny w kwiatostanach Coronilla varia L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1966; 23(2): 153-163

Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
Związki flawonoidowe w liściach Celastrus hypoglauca Hemsl.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1966; 18(3): 285-291
1965
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
O występowaniu felodendrozydu w liściach Phellodendron amurense Ruprecht
Acta Poloniae Pharmaceutica 1965; 22(3): 281-284

Bodalski Tadeusz, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz.1
Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław 1965

Krug Henryk, Borkowski Bogusław
Neue Flavonol Glykoside aus den Blattern von Peumus boldus Molina
Pharmazie 1965; 20(11): 692-698

Krug Henryk, Olechnowicz-Stępień Waleria
Związki flawonoidowe Ledum palustre L.
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(2): 213-219

Olechnowicz-Stępień Waleria, Krug Henryk
Związki flawonoidowe Capsella bursa-pastoris Moench. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(3): 389-394

Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Nowy glikozyd kemferolu w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.)
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(1): 27-32

Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Glikozydy flawonolowe w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.) Cz.2. Identyfikacja glikozydu B
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(3): 381-387
1964
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
O występowaniu hyperozydu w liściach Phellodendron japonicum Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae 1964; 16(1): 67-70

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Oznaczenie rutyny w pięciu gatunkach rodzaju Ruta L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(1): 55-58

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Występowanie rutyny oraz oznaczenie jej zawartości w liściach dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(1): 51-54

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa, Lokay Marian
Oznaczanie zawartości antrazwiązków w owocach 20 gatunków rodzaju Rhamnus L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(2): 131-134

Olechnowicz-Stępień Waleria
Polarograficzne oznaczanie alantolaktonów
Dissertationes Pharmaceuticae 1964; 16(4): 547-551
1963
Barańska Krystyna
Badanie niektórych związków flawonoidowych występujących w zielu Bidens tripartitus L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1963; 20(5): 357-364

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
A new flavanonol glucoside in the leaves of Phellodendron japonicum Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(3): 319-326

Olechnowicz-Stępień Waleria, Stępień Stanisław
Badania in vitro i in vivo działania heleniny i jej składników na niektóre gatunki dermatofitów
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(1): 17-22

Olechnowicz-Stępień Waleria
Otrzymywanie heleniny oraz głównych składników krystalicznej frakcji olejku eterycznego z korzenia omanu wielkiego (Inula helenium L., Compositae)
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(3): 301-311
1962
Barańska Krystyna, Lamer Eliza
Identyfikacja oraz oznaczenie niektórych flawonoidów występujących w kwiatach podbialu (Tussilago farfara L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1962; 19(3): 199-207

Bodalski Tadeusz, Woroszczuk Mieczysław
Analiza fitochemiczna nasion śliwy węgierki, Prunus domestica L. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1962; 14(3): 339-345

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska Halina
Kolorymetryczne oznaczanie alantolaktonów za pomocą roztworu waniliny w stężonym kwasie siarkowym. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1962; 14(3): 331-338
1960
Bodalski Tadeusz, Pelczarska Helena, Ujec Mieczysław
Próby leczenia rzęsistkowicy pochwy alkaloidami Chelidonium majus
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(3): 559-563

Olechnowicz-Stępień Waleria, Skurska Helena
Badanie antybiotycznych własności korzenia omanu wielkiego (Inula helenium, Compositae)
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(1): 179-189

Olechnowicz-Stępień Waleria, Skurska Helena
Działanie alantolaktonów in vitro na grzyby chorobotwórcze i saprofityczne
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(2): 347-353

Olechnowicz-Stępień Waleria
Przyczynek do badań nad metabolizmem rutyny w kwiatach Forsythia sp.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1960; 7(2): 131-118

Rządkowska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Odróżnianie owoców Ammi visnaga Lam. od owoców Ammi majus L. na drodze mikrosublimacji
Dissertationes Pharmaceuticae 1960; 12(4): 293-302
© MW 2005-2017     last update: 28.IX.2016     good ideas and comments here
www.fgz.lanet.wroc.net -> www.fgz.edu.pl